Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Het Virtuele Lichaam

Thema's:
Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie, ICT
Doorlooptijd:
van 1 mei 2010 tot 1 mei 2012
Aanleiding
Intermedialiteit speelt een belangrijke rol in de huidige ontwikkelingen in het theater. Professionals uit alle theaterberoepen zoals acteurs, musici, performers, regisseurs, theater technici, hebben te maken met nieuwe technische mogelijkheden. Technologie kan gebruikt worden bij het bedenken, maken en tonen van een voorstelling. De inzet van technologie varieert van het gebruik van bestaande, bekende toepassingen zoals het projecteren van een decor, tot nieuwe onbekende toepassingen waarmee performers innovatieve creaties ontwikkelen of tonen. Deze intermedialiteit zorgt voor spanning in de podiumkunsten omdat professionals geconfronteerd worden met een ontwikkeling die direct ingrijpt op het uitoefenen van hun beroep. Het Toneelhuis Antwerpen, The Center of Contemporary Arts Manchester en de Toneelacademie Maastricht willen het gebruik, de effecten en de grenzen van intermedialiteit in het theater diepgaand onderzoeken.

Doelstelling
Een internationaal erkend platform creëren waar kennis, experimenten, innovaties en alle mogelijke ervaringen met intermedialiteit met elkaar samenkomen. Het platform stimuleert het gebruik van intermedialiteit en stimuleert internationale kennisuitwisseling hiervan.

Beoogde resultaten
Een internationaal projectbureau zal de continuïteit van het internationale kennisplatform waarborgen. Daarnaast zullen er in zes verschillende landen artistieke presentaties worden gegeven van uitgevoerd onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in een laboratorium setting waar studenten, docenten en professionals uit meerdere landen met elkaar een bepaald thema binnen intermedialiteit onderzoeken.
De onderzoeksprocessen en resultaten worden vastgelegd in een vervolg op het boek Theater & Technologie en via een aantrekkelijke en internationaal laagdrempelig digitale omgeving (bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn).

Netwerk- en projectleden