Beweging in Trauma

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2014
Einddatum
30 juni 2016
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Beweging in Trauma

Aanleiding
Hulpverleners aan mensen met een complex trauma schromen om de lichaamsgerichte aanpak van psychomotorisch therapeuten al in te zetten voordat er sprake is van stabilisatie, een toestand waarbij de symptomen als angst en depressie zo zijn verminderd dat iemand weer in staat is zelfstandig te functioneren. Dat is opvallend, want wetenschappelijke inzichten wijzen erop dat een lichaamsgerichte aanpak juist kan bijdragen aan het stabiliseringsproces. Er zijn ook al goede eerste ervaringen mee. Het ontbreekt echter aan goed beschreven en aantoonbaar werkzame psychomotorisch therapeutische interventies voor de stabilisatiefase. Daarom wordt in de praktijk de inzet van de psychomotorisch therapeuten in deze eerste fase van de traumabehandeling onvoldoende benut.

Doelstelling
De vraag die dit project wil beantwoorden luidt: Hoe kan inzet van psychomotorisch therapeutische interventies een diagnostische en behandelmeerwaarde hebben bij verschillende doelgroepen binnen de stabilisatiefase van de behandeling van complex trauma?
In dit project wordt praktijkonderzoek verricht naar het op een goede manier inzetten van nieuwe, werkzame psychomotorisch therapeutische interventies door psychomotorisch therapeuten in de stabilisatiefase. Zo wordt voor en met minimaal vijftien psychomotorisch therapeuten nieuwe kennis opgedaan die voor de beroepsgroep en het onderwijs wordt vertaald in hulpmiddelen, training en onderwijsvernieuwing.
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij zes traumacentra, met betrokkenheid van onderzoekers/docenten, studenten en twee of drie psychomotorische therapeuten per centrum. Een centraal onderzoeksteam coördineert en verricht het overkoepelende onderzoek. Een klankbordgroep van psychomotorische therapeuten is betrokken via de werkveldgroep Trauma van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT).

Beoogde resultaten
Het onderzoek leidt onder meer tot nieuwe kennis over nieuwe, werkzame psychomotorisch therapeutische interventies in de stabilisatiefase van de behandeling van complex trauma. Belangrijkste product is een module Psychomotorische Therapie in Traumabehandeling volgens richtlijnen van de beroepsvereniging NVPMT, met daarin beschrijvingen, behandelvormen, een DVD met voorbeelden en oefeningen en een schema voor indicatiestelling. Daarnaast levert het project ook een training, publicaties, een onderzoeksrapport en een conferentie op. Ook worden de resultaten gebruikt voor onderwijsvernieuwing.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

  • GGZ Drenthe
  • NVPMT Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie
  • PsyQ Psychotrauma
  • Stichting Centrum '45
  • Topreferent Trauma Centrum Altrecht GGZ

Netwerk- en projectleden

  • Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc)
  • Universiteit Utrecht, Arq Psychotrauma Expert Groep
  • VU - Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen