Born Circular. Onderzoek naar ecosystemen van circulaire startups in de transitie naar een Circulaire Economie.

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2019
Einddatum
31 augustus 2021
Thema's
Creatieve industrie
Regeling
RAAK-mkb

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. Maar circulaire ondernemers lopen tegen verschillende belemmeringen aan die moeilijk of niet alleen zijn op te lossen. Er is redelijk veel bekend over belemmeringen op maatschappelijk (macro-economisch) niveau. Inzicht in hoe individuele ondernemers met deze belemmeringen moeten omgaan om hun circulaire onderneming zo succesvol mogelijk te maken is echter veel minder beschikbaar. Vooral voor startups in de circulaire economie zijn de vraagstukken groot. Hun praktijkvraag is: Hoe kan ik als circulaire startup samenwerken met circulaire ondernemers en andere relevante partijen in mijn directe omgeving om bovengenoemde belemmeringen over wet- en regelgeving, procesorganisatie en strategische samenwerking op te lossen?

In de Regio Zwolle zoeken ondernemers elkaar op om die vraagstukken op te lossen waardoor ecosystemen van circulaire startups ontstaan, maar hoe ze dit moeten aanpakken blijft een groot vraagteken. Deze nieuwe ecosystemen van circulaire startups staan centraal in dit onderzoeksproject en we onderzoeken vier ecosystemen in de regio Zwolle, t.w. De Herfte in Zwolle, The Green East in Raalte, het iLab van GreenPAC in Zwolle, en Hibertad in Hardenberg.

Samen met circulaire startups, circulaire ondernemingen en netwerkorganisaties wordt in dit onderzoeksproject gewerkt aan de volgende onderzoeksvraag: ‘In hoeverre kunnen ecosystemen van circulaire startups een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie?’.

Het onderzoeksproject wil bijdragen aan de innovatieve kracht van deze ecosystemen zodat de transitie naar de circulaire economie in de Regio Zwolle versneld wordt. Het project levert ontwerpprincipes voor ecosystemen van circulaire startups, systematisch beschreven in een handboek voor deze vier èn voor nog te vormen ecosystemen van circulaire startups in Nederland. Daarnaast levert het onderzoek ook inzicht in de uitdagingen en belemmeringen waar circulaire startups mee te maken hebben, en willen we de kennisresultaten ook toegankelijk maken voor het onderwijs binnen en buiten Windesheim.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Heico van der Blonk
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Binthout BV
 • Cloud Garden B.V.
 • Dijkhuis Groep
 • Dochpoint BV
 • DutchFiets
 • Foster
 • Huis Veendam
 • Instituut SMO
 • Mijn waterfabriek B.V.
 • Sprinkhaan BV
 • Stichting Kringloopwinkels Zwolle
 • The Green East
 • Zwolsche Zwammen

Netwerk- en projectleden

 • Gemeente Zwolle
 • Het Groene Brein
 • Kennispoort regio Zwolle
 • MLS Management
 • MVO Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Provincie Overijssel
 • Stichting Hibertad
 • Trade Office / Kennispoort
 • Universiteit Rotterdam - Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT)
 • Windesheim Centre for Entrepreneurship