Co-creatief ontwerp van een Digitaal Behaviour Change Support System voor het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen met autisme

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 januari 2019
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en hebben moeite met sociale interactie. In de behandeling van kinderen met ASS wordt ingezet op het trainen van deze sociale vaardigheden (SoVa). SoVa-trainingen hebben echter te weinig effect. Het probleem van de huidige sociale vaardigheidstraining (SoVa) is enerzijds het gebrek aan motivatie bij kinderen met ASS om de training vol te houden en anderzijds de beperkte toepassing van dat wat in de SoVa training wordt geleerd naar het dagelijks leven. Zorgprofessionals concluderen dat aanpassing van de werkvormen gewenst is en hiervoor is een innovatieve blik nodig. De professionals willen nadrukkelijk kijken naar de inzet van digitale toepassingen. Om het effect van de SoVa-trainingen te vergroten wordt in dit project een zgn. Behaviour Change Support System (BCSS) ontwikkeld. Dit BCSS zal bestaan uit een aantal (digitale) toepassingen die met elkaar een logisch samenhangend geheel vormen, passend bij de doelen en methodische kaders die professionals hanteren in de SoVa-trainingen. De toepassingen moeten een set van op maat aan te bieden interventies zijn, gericht op belangrijke c.q. vaak benodigde vaardigheden in sociale interactie. Naast de ontwikkeling van het BCSS richt het project zich ook op het delen van kennis die gegenereerd wordt gedurende het ontwikkelproces van dit BCSS.

Het project is een samenwerkingsverband tussen de lectoraten Zorg voor Jeugd, Zorg & Innovatie in de Psychiatrie en iHuman (NHL Hogeschool), het lectoraat User- Centered Design (Hanzehogeschool) en het lectoraat ICT innovatie in de Zorg (Windesheim). Daarnaast wordt samengewerkt met zorgaanbieders van kinder en jeugdpsychiatrie in Noord Nederland (Accare, Kinnik en GGZ Drenthe), diverse scholen basis- en voortgezet onderwijs in Noord-Nederland, het RGOc, de RUG en het kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie. De ontwikkeling van de digitale toepassingen wordt gedaan door 8Dgames.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Job van 't Veer
Contactpersoon

Edwin E. Elferink
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Accare
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Windesheim
 • Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
 • Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc)

Netwerk- en projectleden

 • 8D Games
 • De Caleidoscoop RENN4
 • GGZ Drenthe
 • JJ Boumanschool
 • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Kinnik
 • OBS de Meander
 • Professor Wassenbergh skoalle