De zaak is rond. Praktijkgericht onderzoek naar de financiering van de Circulaire Economie bij midden- en kleinbedrijven.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2017
Einddatum
31 augustus 2019
Thema's
VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
Regeling
RAAK-mkb

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen hergebruikt. Er is geen sprake van afval maar van grondstoffen. Bedrijven die circulair ondernemen kiezen bewust voor hernieuwbare hulpbronnen of zorgen dat de materialen optimaal kunnen worden hergebruikt of hoogwaardig gerecycled.

Een circulair bedrijfsmodel vraagt veelal om een andere financieringsconstructie. Zo hebben producten die worden hergebruikt of op hoogwaardige wijze worden gerecycled altijd een financiële restwaarde. Deze dient inzichtelijk te zijn en afgestemd te worden met de verschillende ketenpartners en met financiers. De financieringsbehoefte van een onderneming verandert ook als een bedrijf ervoor kiest om producten niet te verkopen, maar via een overeenkomst beschikbaar te stellen aan gebruikers.

Mkb-bedrijven die circulair willen gaan ondernemen, geven aan problemen te ondervinden bij het vinden van passende financiering voor hun circulaire bedrijfsmodel. Zij hebben behoefte aan nieuwe kennis over hoe zij hun financiering moeten organiseren om niet alleen circulair maar ook winstgevend te ondernemen.

Uit gesprekken en workshops met bedrijven, zijn de volgende praktijkvragen naar voren gekomen:
1. hoe kunnen we de financiële (rest)waardes van onze producten bepalen en verbinden aan zakelijke afspraken over hergebruik en recycling?
2. hoe kunnen we financiële contracten opstellen met ketenpartners waardoor gebruikers worden gefaciliteerd en gestimuleerd om producten opnieuw te gebruiken en te recyclen?
3. hoe kunnen we financiering aantrekken en wat betekent dit voor onze onderneming en samenwerking binnen de logistieke keten?

Onder leiding van het Windesheim lectoraat Supply Chain Management wordt in dit project in een consortium met Stenden, University of Aruba, Sustainable Finance Lab (verbonden aan Universiteit Utrecht), Ilab Green PAC, Bureau Innovatie, MKB-ondernemingen en financiers onderzoek gedaan naar financieringsmogelijkheden binnen de circulaire logistieke keten. De resultaten van dit casestudieonderzoek worden breed gedeeld met bedrijven en onderwijs via masterclasses en lesprogramma's.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Michiel Steeman
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Antilla Energy B.V.
 • Brink Industrial B.V.
 • Bureau Innovatie
 • Circle Economy U.A.
 • CircuInvest B.V.
 • Cirmar B.V.
 • Cloud Garden B.V.
 • DutchFiets
 • Ecotech Aruba N.V.
 • Forbo Novilon B.V.
 • Green PAC
 • IJslander B.V.
 • ING Bank N.V.
 • Laméris Ootech
 • Oneplanetcrowd International B.V.
 • Stenden Hogeschool
 • Sustainable Finance Lab
 • University of Aruba
 • Van Malestein