“De zachte kant van opvolging’’De familiedimensie in de advies- en kennisinfrastructuur voor agrarische bedrijfsopvolging

Status
Lopend
Startdatum
1 april 2020
Einddatum
31 maart 2022
Thema's
Agri & Food

Bedrijfsovername is een grote uitdaging voor agrarische familiebedrijven, waarbij het sociaal-emotioneel welzijn van de familie is geïdentificeerd als een belangrijk knelpunt. Vanuit het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is in 2019 het beleidsprogramma Duurzame Bedrijfsopvolging gestart om het aantal succesvolle bedrijfsoverdrachten te verhogen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een op te richten Kenniscentrum. Dit project wil het Kenniscentrum voeden met onderzoek naar de familiale dimensie van bedrijfsopvolging. Het praktijkonderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit het Lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim, Aeres Hogeschool Dronten, Van Hall Larenstein Leeuwarden, het Fries Sociaal Planbureau, het NAJK en LTO Noord.
Doel van dit project is het inventariseren en evalueren van de ondersteunende advies- en kennisinfrastructuur op de familiale dimensie bij het opvolgingstraject van agrarische familiebedrijven. Dit doen we door inzichten op te halen bij zestien agrarische bedrijfsfamilies, in verschillende stadia van het opvolgingsproces. In het project vergelijken we hoe de families en de ondersteunende advies- en kennispartijen omgaan met de belangen en behoeften van verschillende familieleden (opvolgers, overdragers, partners en niet-opvolgers) tijdens het opvolgingsproces. Daarnaast wordt kwantitatief onderzoek gedaan onder studenten op de twee deelnemende agrarische hogescholen, om de behoeften en verwachtingen van potentiële opvolgers en niet-opvolgers ten aanzien van bedrijfsoverdracht in kaart te brengen.
Het project moet resulteren in gevalideerde verbetervoorstellen (stappenplannen) voor zowel agrarische bedrijfsfamilies als adviseurs gericht op de verschillende stadia van bedrijfsopvolging. Ook worden spelvormen ontwikkeld om moeilijke en relationeel ingewikkelde onderwerpen beter bespreekbaar te maken in het agrarisch onderwijs. Tot slot worden de resultaten van het onderzoek geschikt gemaakt voor gebruik binnen agrarische scholen om het curriculum over de zachte kant van bedrijfsopvolging te versterken.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Consortiumleden

 • Aeres Groep||Aeres Hogeschool Dronten
 • E.G.J. Knol
 • Firma K. en W. Bakker
 • Fries Sociaal Planbureau
 • LTO Noord
 • Maatschap den Hartog
 • Maatschap Flapper
 • Maatschap Ketelaar
 • Maatschap Langebeeke
 • Maatschap Sijbrandij
 • Maatschap Van der Kooij
 • Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
 • V.O.F. JE en RT Meindertsma
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Netwerk- en projectleden

 • Instituut voor Landbouw Visserij- en Voedingsonderzoek
 • Nyenrode Business Universiteit
 • Swedish University of Agricultural Science
 • University of Birmingham