Digitalisering in de gymles

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2013
Einddatum
1 januari 2015
Thema's
Toerisme, Sport en Recreatie
Regeling
RAAK-publiek

Digitalisering in de gymles
2012-14-3P
Aanleiding
Docenten in het bewegingsonderwijs willen graag alle leerlingen aan het bewegen krijgen, zodat zij goed leren bewegen. Er zijn tal van ICT-toepassingen die daarvoor geschikt kunnen zijn, zoals beweeggames en camera’s. Deze technologie sluit aan bij de leefwereld van leerlingen. Vaak wordt ICT gezien als een bedreiging voor beweging, maar veel docenten verwachten dat een goed gebruik van ICT de gymlessen aantrekkelijker kan maken voor de leerlingen. Het bevordert actieve deelname aan de les, zodat meer leerlingen duurzaam kunnen bewegen.
Docenten zijn nog op zoek naar een goede manier om nieuwe technologie in hun dagelijkse lessen te gebruiken. Daarbij kan de techniek enerzijds worden ingezet voor het plezier van de leerlingen, en anderzijds om een beweging of een sport op een goede manier aan te leren.
Doelstelling
Het project richt zich enerzijds op de motivatie en het plezier van leerlingen, en anderzijds op het juist en effectief aanleren van bewegingen en sporten. De onderzoeksvraag die centraal staat is: Hoe kan de inzet van innovatieve digitale methoden tijdens de gymles een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de ‘sportidentiteit’ van leerlingen?
Er worden twee deelonderzoeken uitgevoerd. Het ene deelonderzoek richt zich op de inzet van de beweeggame Golf, met behulp van de Wii. Het andere onderzoek is gericht op de inzet door docenten (de instructiemethode) en op de ontwikkeling van de sportidentiteit van leerlingen (plezier en goed bewegen). Op Hogeschool Windesheim wordt voor het project een fieldlab ‘digitale gymklas’ ingericht. Er wordt verder een praktijkgericht onderzoek gedaan waaraan 40 docenten deelnemen, bij de verschillende deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs.
Beoogde resultaten
Het onderzoek zal leiden tot nieuwe inzichten voor docenten over hoe zij ICT kunnen inzetten in de gymlessen. Het gaat daarbij om zowel beweeggames als observatietechnieken. Er wordt daarbij nieuwe kennis opgedaan over motorisch leren en differentieel leren: wat werkt wel en wat niet? Ook wordt nieuwe kennis opgedaan over de ontwikkeling van de sportidentiteit van leerlingen.
Daarnaast levert het project producten op voor docenten, zoals een handboek, een instructieboek, trainingen en naslagwerken. Ook komen er wetenschappelijke publicaties, demodagen en een website. Het fieldlab wordt ook na het project voortgezet als experimenteerfaciliteit.
De kwaliteit van de gymles zal verbeteren in de beleving van de leerlingen en de docent. Deze kwaliteitsverbetering wordt zichtbaar in een verbeterde sportidentiteit van de leerlingen.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Ivo van Hilvoorde
Contactpersoon

A. Jansen
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Hondsrug College
 • Mulier Instituut
 • Thomas a kempis college
 • Van der Capellen SG
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Netwerk- en projectleden

 • Bonhoeffer College
 • Christelijk College Nassau-veluwe
 • Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
 • Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke opvoeding (KVLO)
 • Landstede
 • SLO
 • Stichting InnoSportNL