Goed Bestuur in MKB Familiebedrijven

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2011
Einddatum
1 mei 2013
Thema's
Maakindustrie

Aanleiding
Ondernemers streven naar continuïteit en waar mogelijk groei. Externe en interne factoren spelen hierbij een rol. Denk aan de economische situatie waarin de onderneming zich bevindt, concurrentie, innovaties, wijzigende wet- en regelgeving, personeelsaangelegenheden en leiderschap. Bij familiebedrijven speelt nog een derde factor: de invloed van de familie. Dit heeft vooral invloed wanneer er conflicten tussen familiebelang en bedrijfsbelang ontstaan. Dit RAAK-project is gebaseerd op vragen van ondernemers in mkb-familiebedrijven. Welke instrumenten van goed bestuur kunnen helpen deze bedrijven toekomstbestendiger te maken? Concreet gaat het om strategische besluitvorming en de mate waarin een Raad van Bestuur of familiestatuut een positieve bijdrage kan leveren aan dit proces.

Doelstelling
Het project wil met Belgische partijen onderzoek doen op het gebied van Goed Bestuur met minimaal 20 familiebedrijven in de regio Zwolle. In Belgie is er namelijk al langer aandacht voor ‘goed bestuur’ specifiek voor mkb-familiebedrijven.
De praktische ondernemersvragen zijn door de betrokken partijen vertaald naar de volgende onderzoeksvraag: Op welke manier kunnen instrumenten van Goed Bestuur het bestuurlijke/strategische besluitvormingsproces can mkb-familiebedrijven effectief ondersteunen?

Beoogde resultaten
Het project levert onder andere het volgende op: een leergemeenschap Goed Bestuur, vijf case rapportages en een cross-case rapport en minimaal 20 mkb-familiebedrijven die een instrument Goed Bestuur hebben toegepast. De kennis uit het project wordt verspreid via een best practiceboek, diverse publicaties, een conferentie en een website.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

A. Jansen
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Centrum voor het Familiebedrijf
 • FBNED - Vereniging Familiebedrijven Nederland
 • Foreco Dalfsen B.V.
 • Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Unie van Zelfstandige Ondernemers

Netwerk- en projectleden

 • Boom B.V.
 • Hemmink B.V.
 • Instituut voor Veiligheid & Milieu BV (IVM)
 • TCR Groep BV
 • Van Dijk Bouw B.V.
 • Van Spijker Infrabouw BV