Hergebruik van thermoharde composieten ? Inventarisatie van mogelijke producten en toepassingen.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2015
Einddatum
1 juni 2016
Thema's
Biobased economie

De achtergrond van het project is het hergebruiken van thermoharde composiet-producten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ?afval?. In tegenstelling tot recycling, waarbij het afval wordt teruggebracht tot elementaire grondstofcomponenten (vezels, hars, vulstof, etc.), wordt bij het hergebruik het afvalproduct gemodificeerd tot componenten die als productonderdelen dienen in een nieuw te vervaardigen composietproduct. Door deze werkwijze blijven een aantal van de voordelige composiet-eigenschappen (laag gewicht, hoge sterkte en stijfheid en bestandheid tegen vocht) grotendeels behouden. Verder is belangrijk dat de kosten voor het realiseren van de onderdelen uit het afvalproduct relatief laag zijn. De nieuwe methode van hergebruik past in het principe van de circulaire economie.

Het onderhavige project is het tweede project in een reeks van zes projecten. In dit tweede project wordt met betrokken deskundigen een inventarisatie gemaakt van de mogelijke producten die met de nieuwe methode van hergebruik te maken zijn en welke toepassingsgebieden daarbij horen. Hiervoor worden in eerste instantie de marktgebieden voor GWW (grond- weg- en waterbouw) en transport onderzocht. Echter zoektocht staat in principe open voor alle marktgebieden die mogelijkheden bieden. De inventarisatie wordt gemaakt door deskundigen in het vakgebied en welke ook specifiek kennis en ervaring hebben met betrekking tot toepassing van thermoharde composietproducten. Tevens zijn MKB-bedrijven betrokken die een ruime ervaring hebben met het toepassen van thermoharde composietproducten. Vanuit de hogeschool Windesheim en specifiek het lectoraat kunststoftechnologie is een ruime expertise aanwezig op het gebied van composiettoepassing, ook specifiek in de GWW-sector.

Als uitkomst van de inventarisatie volgen een aantal mogelijke producten en hun toepassingen. Hierbij wordt gemotiveerd waarom de producten en de bijbehorende toepassingen geschikt zijn. Hierbij worden aspecten van ontwerp, vervaardiging, kosten, bruikbaarheid in de toepassing en marktacceptatie betrokken.

Tevens zullen in het project daadwerkelijk van de mogelijke producten en hun toepassingen schetsontwerpen worden gegeneerd die een impressie geven van een mogelijke productvorm en ?opbouw en de toepassing ervan.
Het project beoogt een inventarisatie te geven van mogelijke producten en hun toepassingen die gebaseerd zijn op hergebruikte thermoharde afvalcomposiet-onderdelen.

Tevens worden voor mogelijke producten schetsontwerpen gemaakt van vorm, opbouw en gebruik in de beoogde toepassing.

Bovengenoemde resultaten worden gerapporteerd in een onderzoeksrapport. Tevens zal hierover een artikel worden geschreven in een daarvoor geschikt vakblad.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Gertine Nakken
Contactpersoon

Albert ten Busschen
Contactpersoon

Ineke van der Wal
Contactpersoon

Consortiumleden

  • HaskoningDHV Nederland B.V.
  • Jansen Venneboer Advies B.V.
  • MRCONSULT B.V.
  • Poly Products B.V.
  • W.B. Bijl Profielen B.V.