Hergebruik van thermoharde composieten – Symposium voor collectieve reflectie en strategiebepaling

Status
Beëindigd
Startdatum
2 mei 2016
Einddatum
1 december 2016
Thema's
Biobased economie

Doel van het project is het evalueren en verspreiden van recent ontwikkelde kennis op het gebied van hergebruik van thermoharde composieten. Dit wordt gedaan door middel van een collectieve reflectie op de recent uitgevoerde KIEM-VANG onderzoeken en de strategiebepaling voor het vervolg hiervan in de vorm van een symposium.

De achtergrond van het project is de nieuwe manier van het hergebruiken van thermoharde composiet-producten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als end-of-life ofwel ‘afval’. Inmiddels komen de eerste resultaten beschikbaar uit de eerste drie lopende KIEM-VANG-projecten op dit gebied. In dit project worden de deelnemers aan deze projecten betrokken in het organiseren van een symposium over deze methode in oktober 2016. Tegen die tijd zijn de eerste twee projecten ook afgerond en gerapporteerd en kunnen daarvan de resultaten worden gepresenteerd.

Vraagstelling tijdens het symposium zal zijn: welke inzichten hebben de uitgevoerde onderzoeken opgeleverd en wat is de strategie voor het vervolg?

De deelnemers van de lopende projecten worden in dit project voor het voorbereiden en uitvoeren van het symposium betrokken om een effectieve manier te bepalen om de vraagstelling te beantwoorden. Bovendien wordt daarmee het onderwerp ook nadrukkelijker in de branche onder de aandacht gebracht. Met het symposium over de nieuwe methode van hergebruik van thermoharde composieten wordt een impuls gegeven in de branche aan het bewustzijn over het principe van de circulaire economie.

De hogeschool Windesheim en specifiek het lectoraat kunststoftechnologie (LKT) is intensief bij de onderzoeksprojecten betrokken en heeft een ruime expertise op het gebied van onderzoek en kennisdisseminatie. Bij het symposium zullen ook studenten worden betrokken om hen kennis te laten nemen van de nieuwe methode, de onderzoeksresultaten en de betrokken bedrijven en instellingen.

De uitkomst van het project zal zijn een goed bezocht symposium waarbij de resultaten van de lopende onderzoeken zijn gepresenteerd, erover is gereflecteerd en heeft geresulteerd in een collectieve strategiebepaling voor het vervolg.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Albert ten Busschen
Contactpersoon

Albert Cornelissen
Contactpersoon

Consortiumleden

 • BiinC
 • Bootjessloperij Het Harpje
 • Composite Technology Centre (CTC)
 • Fatol Kunststoffen B.V.
 • Future Pipe Industries B.V.
 • HaskoningDHV Nederland B.V.
 • Holland Composites
 • IWE B.V.
 • Jansen Venneboer Advies B.V.
 • MRCONSULT B.V.
 • Nederlandse Jachtbouw Industrie
 • Poly Products B.V.
 • Reimert Bouw en Infrastructuur
 • Vijfhoek Recycling Almere
 • W.B. Bijl Profielen B.V.