Hergebruik van thermohardende composieten. Onderzoek van afvalproductsoorten en inzameling van onderzoeksafvalproducten

Status
Beëindigd
Startdatum
15 december 2015
Einddatum
15 juli 2016
Thema's
Biobased economie

De achtergrond van het project is het hergebruiken van thermoharde composiet-producten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ?afval?. In tegenstelling tot recycling, waarbij het afval wordt teruggebracht tot elementaire grondstofcomponenten (vezels, hars, vulstof, etc.), wordt bij het hergebruik het afvalproduct gemodificeerd tot componenten die als productonderdelen dienen in een nieuw te vervaardigen composietproduct. Door deze werkwijze blijven een aantal van de voordelige composiet-eigenschappen (laag gewicht, hoge sterkte en stijfheid en bestandheid tegen vocht) grotendeels behouden. Verder is belangrijk dat de kosten voor het realiseren van de onderdelen uit het afvalproduct relatief laag zijn. De nieuwe methode van hergebruik past in het principe van de circulaire economie.

Het onderhavige project is een eerste project in een reeks van zes projecten. In dit eerste project wordt met betrokken deskundigen een onderzoek gedaan naar de soorten afvalproducten en welke afvalstromen te herkennen zijn. Hiervoor worden bestaande studies gebruikt die worden geactualiseerd met recente marktgegevens en de context van de beschreven nieuwe hergebruik-methodiek. De verschillen in laminaatopbouw van de verschillende afvalstromen worden bestudeerd m.b.t. de herbruikbaarheid in een nieuw te vervaardigen composiet product.

Het onderzoek wordt gedaan door deskundigen in het vakgebied en welke ook specifiek kennis en ervaring hebben met betrekking tot end-of-life vraagstellingen omtrent thermoharde composietproducten. Daarmee is er ook vertegenwoordiging van de werkgroep duurzaamheid van de branchevereniging (VKCN) en wordt de expertise op het gebied van LCA-studies en recycling in de projectgroep betrokken. Tevens zijn MKB-bedrijven betrokken die een ruime ervaring hebben met het vervaardigen en toepassen van thermoharde composietproducten.

Onderdeel van het onderzoek is dat wordt aangegeven hoe een soort afvalproduct kan worden gekarakteriseerd in relevante eigenschappen voor het hergebruik.

Tevens zullen in het project daadwerkelijk een aantal representatieve thermoharde afvalcomposietproducten worden verzameld en gekarakteriseerd. Deze producten zullen als basis dienen voor het daadwerkelijk uitvoeren van het hergebruiken tot nieuwe composietproducten in de volgende projecten.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Gertine Nakken
Contactpersoon

Ineke van der Wal
Contactpersoon

Albert ten Busschen
Contactpersoon

Consortiumleden

  • BiinC
  • Composite Technology Centre (CTC)
  • Future Pipe Industries B.V.
  • Holland Composites