Innovatie vaktherapie in de GGz ter bevordering van efficient en effectief werken binnen zorglijnen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 september 2013
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Vaktherapeuten van het Vincent van Gogh Instituut hebben aan de lectoraten voor vaktherapie gevraagd hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe interventies voor zorglijnen. De vragen van de vaktherapeuten luiden:
• Hoe kunnen vaktherapeuten hun huidige ervaringskennis systematisch beschrijven, zodat die transparant is voor therapeuten van andere disciplines, beleidsbepalers en financiers?
• Hoe kunnen vaktherapeuten hun ervaringskennis toetsen aan en verrijken met nieuwe kennis uit theorie en onderzoek, zodat interventies tot stand komen die worden opgenomen in de zorglijnen?
• Hoe kunnen zij deze nieuwe interventies toepassen, monitoren en evalueren, zodat deze zich kunnen doorontwikkelen tot best practices die efficiënt en effectief zijn?

Doelstelling
Het project beoogt op basis van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek interventies voor zorglijnen te ontwikkelen, toe te passen, te evalueren en te implementeren. Dit wordt bereikt door middel van onderzoek door docentonderzoekers, studenten en vaktherapeuten, zowel met behulp van een praktijkgericht onderzoek dat practice based evidence oplevert, als met de procedures voor evidence based practice ten dienste van de eigen werkplek.

De projectuitvoering en kenniscirculatie vindt plaats in communities of practice. Hierin werken professionals, met ondersteuning van docentonderzoekers en studenten, per vaktherapeutische behandelvorm (beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie) aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe interventies.

Beoogd resultaten
Het project leidt tot de volgende resultaten:
• Ontwikkeling van efficiënte en effectieve vaktherapeutische interventies voor de nieuwe praktijk van de zorglijnen.
• Ontwikkeling van communities of practice in de organisatie die ervoor zorgen dat vaktherapeuten hun werk blijvend kunnen vernieuwen.
• Ontwikkeling van efficiënte en effectieve vaktherapeutische interventies die onderdeel worden van het onderwijscurriculum van opleidingen voor vaktherapie aan hogescholen.
• Bijdrage aan de wetenschappelijke body of knowledge van het vak door publicaties in tijdschriften en boeken.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Ellen Bijlsma-Uitterhoeve
Contactpersoon

Consortiumleden

  • GGZ Vincent van Gogh (NM-Limburg)
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool Windesheim