KOENST

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2012
Einddatum
31 december 2014
Thema's
Polymeren, Chemie en kunststoffen

KOENST
Renewable energie-efficiënte kunststof-productietechnologieën voor het grensoverschrijdend mkb
2011-3-10int
Aanleiding
Energiegebruik vormt 5 tot 10% van de kosten binnen de kunststofverwerkende industrie, terwijl de prijs van elektriciteit sterk stijgt. Een besparingen op elektriciteitskosten en gebruik van andere energiedragers zou daarom een flinke kostenreductie beteken. Dat zou de (internationale) concurrentiepositie van het mkb in deze branche ten goede komen.
Reden genoeg om te kijken naar kansen en mogelijkheden op het gebied van energie-innovaties. Te denken valt aan energieoptimalisatie van productieprocessen, inzet van alternatieve en duurzame energiedragers en hergebruik en opslag van energie.
Doelstelling
De centrale vraag in dit internationale onderzoek luidt: Hoe kunnen we 10% energie besparen bij de kunststofverwerking in Noord-Oost-Nederland? Deze vraag sluit nauw aan bij de afspraken die hierover nationaal en binnen de federatie Nederlands Rubber- en kunststofindustrie (NRK) gemaakt zijn.
In Duitsland – met name bij de Universiteit van Duisburg – is specifieke kennis aanwezig over kunststofverwerkende machines, gerelateerd aan energie-efficiëntie. Het samenwerkingsverband binnen dit project, tezamen met Duitse en Nederlands solution providers, biedt een uniek kennisnetwerk dat antwoord kan geven op deze vraag.
Doel is om wetenschappelijke inzichten om te zetten naar praktijkgerichte kennis voor docenten en studenten binnen Windesheim, (via de) realisatie van concrete oplossingen/innovaties voor en vanuit het mkb.
Beoogde resultaten
Het project levert kennis op over (implementatie van) energie-efficiënte oplossingen op de drie onderzoeks- en innovatiegebieden: energieoptimalisatie van productieprocessen; inzet van alternatieve en duurzame energiedragers; hergebruik en opslag van energie.
Ook levert het project een onderzoeksmethode met bijbehorende instrumenten en good practices op, met daarin een rolverdeling tussen kennisinstellingen, solution providers en mkb-bedrijven.
Ten slotte zorgt het grensoverschrijdende netwerk van mkb, solution providers en kennisinstellingen voor verspreiding en borging van de opgedane kennis. Dit via onder andere innovatie-triatlons, laboratoria, workshops en samenwerkingsprojecten.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Jakob Buist
Contactpersoon

A. Jansen
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)
  • SHS-energieeffizienz UG Haftungsbeschränkt I.G.
  • Syntens Enschede
  • Universität Duisburg

Netwerk- en projectleden

  • 3force BV
  • Combipac BV
  • Euro Mouldings B.V.
  • Sphere Nederland BV
  • Timmerije B.V.