Nieuwe vrienden oude emoties

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2012
Einddatum
1 november 2014
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Nieuwe vrienden, oude emoties
Ondersteuning voor het werken met robotdieren bij dementerende ouderen door professionals en mantelzorgers
2012-14-2P
Aanleiding
Professionals in de zorg voor dementerende ouderen verwachten dat inzet van robotdieren (robot assisted therapy) kan bijdragen aan een verhoogd welbevinden van de dementerende ouderen. De professionals geven echter aan dat zij niet weten hoe zij robotdieren op een goede manier in kunnen zetten. Zij stellen vragen als: Bij wie kan ik een robotdier wel/niet inzetten? Wanneer wel/niet? Hoe in de groep? Kan ik familie/mantelzorgers erbij betrekken?
Een robotdier bevat uitsluitend een (technische) gebruikershandleiding. Het ontbreekt aan richtlijnen om de robotdier als therapeutisch middel in te zetten. Doel van het project is om deze richtlijnen voor therapie volledig evidence based vast te stellen.
Doelstelling
Vanuit het doel om een brede toepassing van robot assisted therapy in de zorg voor dementerende ouderen mogelijk te maken, is de volgende vraagstelling geformuleerd: Hoe kunnen professionals in de zorg voor dementerende ouderen effectief werken met robotdieren?
In dit project verrichten de kennispartners en de professionals praktijkgericht onderzoek naar de inzet van verschillende robotdieren, bij individuele patiënten en in groepen en in verschillende stadia van dementie. Daarbij is aandacht voor de samenwerking met familie en mantelzorgers en wordt gekeken naar de effecten die optreden.
De Spaanse partners in dit project hebben kennis van en ervaring met diverse robotdieren en metingen van het welbevinden van dementeren. Deze kennis is essentieel voor de uitvoering van het onderzoek. Daarbij worden ook in Spanje enkele metingen gedaan, om de Nederlandse data en conclusies te valideren.
Beoogde resultaten
Het project zal resulteren in een set van evidence based richtlijnen voor de inzet van robot assisted therapy bij dementerende ouderen, gebaseerd op nieuwe kennis over de inzet van robotdieren bij dementerende ouderen in de verschillende stadia van dementie.
Het project zorgt voor nieuwe kennis over het aanbod en de geschiktheid van verschillende robotvarianten, nieuwe kennis over het betrekken van familie en vrijwilligers bij deze inzet van robotdieren, en nieuwe kennis over langetermijneffecten van robot assisted therapy bij dementerende ouderen.
Ook zal het project de set van richtlijnen praktisch uitwerken in een handleiding voor zorgprofessionals en mantelzorgers voor de inzet van robotdieren in de zorg voor dementerende ouderen. Voorts zal een instructiefilm en een training ‘Inzet van robotdieren bij dementerenden’ worden ontwikkeld.
Het project leidt tot rapportages van experimenten, een overall onderzoeksrapport en diverse publicaties, een afsluitend seminar op het gebied van zorgrobotica en een kennisnetwerk op het gebied van robotdieren gekoppeld aan Hogeschool Windesheim Flevoland. Dit netwerk wordt na het project voortgezet.
De nieuwe kennis en inzichten, de richtlijnen en producten van het project worden bovendien in het hoger beroepsonderwijs verankerd.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim Flevoland PABO almere

Marcel Heerink
Contactpersoon

A. Jansen
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Dignis/Lentis
  • Fundacion C.i.e.n.
  • Miquel Angel Barrabeig Dols
  • Woonzorgcentra Flevoland, woonzorgcentrum Hanzeborg
  • Zorggroep Almere
  • Zuyd Hogeschool