Oeverbeschoeiing van hergebruikt composiet – onderzoek naar vervaardiging en toepassing.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juli 2016
Einddatum
1 juni 2017
Thema's
Biobased economie

Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om oeverbeschoeiing te vervaardigen uit hergebruikte end-of-life composietproducten.
Dit wordt gedaan door daadwerkelijk een aantal profielen voor oeverbeschoeiing te vervaardigen en
te plaatsen.

De achtergrond van het project is de nieuwe manier van het hergebruiken van thermoharde
composiet-producten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worde aangemerkt als
end-of-life ofwel ‘afval’. Inmiddels lopen een aantal KIEM-VANG-projecten op dit gebied.

Vraagstelling in dit onderzoek zal zijn of dergelijke producten te vervaardigen zijn en of deze
producten vervolgens goed toepasbaar zijn.

In dit project zijn deelnemers betrokken met elk hun specifieke expertise voor het onderzoek.
Waterschap Zuiderzeeland heeft vele jaren ervaring met oeverbeschoeiing en heeft kennis van de
eisen die gesteld moeten worden aan een oeverbeschoeiing. Reimert Bouw en Infra heeft vele jaren
ervaring met het plaatsen van oeverbeschoeiing en welke eisen voortvloeien vanuit de installatie van
een beschoeiing. Vijfhoek Recycling Flevoland is ervaren in het inzamelen en verwerken van
end-of-life-producten. Specifiek zullen zij hun expertise inzetten voor het verkleinen van
end-of-life composietproducten (bijvoorbeeld polyester jachtrompen) tot versterkingselementen in de
nieuw te vervaardigen oeverbeschoeiingsprofielen. De hogeschool Windesheim en specifiek het
lectoraat kunststoftechnologie (LKT) heeft een ruime kennis op het gebied van composietproducten en
de vervaardiging ervan. Bovendien beschikt het lectoraat over een composietlaboratorium waarin de
oeverbeschoeiingsprofielen (tot een lengte van 4 m) kunnen worden vervaardigd. Tevens heeft het
lectoraat
een ruime expertise op het gebied van onderzoek en kennisdisseminatie.

De uitkomst van het project zal zijn opgebouwde kennis op gebied van het inzamelen en verkleinen
van end-of-life composiet-producten, het vervolgens vervaardigen van een aantal (5 tot 10 stuks)
oeverbeschoeiingsprofielen hiermee en het vervolgens plaatsen van deze profielen als een prototype
oeverbeschoeiing op een representatieve locatie n Flevoland. Parallel aan deze praktijktest worden
ook een aantal testmonsters onderzochte op de vochtbestandheid.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Albert ten Busschen
Contactpersoon

Josephine Josephine Woltman-Elpers
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Reimert Bouw en Infrastructuur
  • Vijfhoek Recycling Almere
  • Waterschap Zuiderzeeland