Onderzoek naar het hergebruiken van vezelresten uit het CSTDRP-proces (Closed System Thermally Depolymerisation Refining Process) voor het maken van nieuwe composiet-producten.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2016
Einddatum
1 september 2017
Thema's
Biobased economie

Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om vezelresten die ontstaan bij het toepassen van het CSTDRP-proces (Closed System Thermally Depolymerisation Refining Process) op End-of-Life-composiet-producten te gebruiken voor het maken van nieuwe composietproducten.

De achtergrond van het project is dat het CSTDRP-proces een succesvolle methode is om het organische deel uit (vezelversterkte-) kunststofproducten te kraken en om te zetten tot elementaire grondstoffen, zoals styreen. Echter, bij dit proces blijven bij het verwerken van composiet-producten de versterkingsvezels achter. Door het kraakproces op hogere temperatuur wordt verwacht dat de sterkte van de vezels en de hechtingsmogelijkheden sterk worden aangetast en deze restvezels dus niet meer als versterkingsvezels gebruikt kunnen worden. Uit orienterende tests met dergelijke vezelresten blijken deze echter nog versterkende eigenschappen te hebben. Mogelijk kunnen deze resten dus nog hergebruikt worden voor het maken van nieuwe producten. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: wat is dan de kwaliteit van een nieuw product gemaakt van deze vezelresten en wat zijn de kosten ten opzichte van het gebruik van nieuwe (virgin) vezels. De methode van hergebruik van vezelresten zou passen in het principe van de circulaire economie.

Het onderhavige project wordt uitgevoerd door CH Energy in het project te betrekken die faciliteiten heeft voor het uitvoeren van het CSTDRP-proces. Tevens wordt betrokken Bork Recycling die reeds samenwerkt met CH Energy en die expertise heeft op het inzamelen en voorbewerken van end-of-life composietproducten t.b.v. het CSTDRP-proces. Vanuit de hogeschool Windesheim en specifiek het lectoraat kunststoftechnologie (LKT) is een ruime expertise aanwezig op het gebied van composieteigenschappen en verwerking.

In het project zullen door Bork Recycling een aantal verschillende typen end-of-life composietproducten worden ingezameld en worden voorbewerkt. Vervolgens wordt op deze verschillende batches het CSTDRP-proces toegepast en worden vervolgens de vezelresten door Bork Recycling bewerkt tot versterkingsfracties die door Windesheim verder worden verwerkt tot proefplaten die worden getest op mechanische eigenschappen een vochtbestendigheid.

Als uitkomst van het onderzoek volgt of de vezelresten bruikbaar zijn voor het maken van kwalitatief goede composietproducten. Tevens zal geanalyseerd worden wat de kosten zijn in vergelijking met het gebruik van ‘virgin’ vezelmateriaal.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Albert ten Busschen
Contactpersoon

Josephine Josephine Woltman-Elpers
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Bork Recycling B.V.
  • CH Energy B.V.