Ouders in de voor-en vroegschoolse educatie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2012
Einddatum
15 juli 2017
Thema's
Onderwijs

Ouders in de voor- en vroegschoolse educatie

Uitbreiding, intensivering en evaluatie van het gezinsgerichte VVE-programma VVE Thuis

PRO-3-21

Aanleiding
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma’s werden als deel van het onderwijsachterstandenbeleid oorspronkelijk vooral uitgevoerd in kindercentra (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) en groep 1 en 2 van de basisschool. Onlangs startte er een programma dat zich richt op ouders: VVE Thuis. Na training door leidsters van de peuterspeelzaal voeren ouders thuis met hun peuter activiteiten uit die aansluiten bij de meest gebruikte VVE-programma’s.
Naar aanleiding van signalen uit de praktijk dient het VVE Thuis-programma verder te worden uitgebreid en geïntensiveerd. Basisscholen hebben namelijk gevraagd om een vergelijkbaar programma voor groep 1 en 2 en de huidige training blijkt voor met name lageropgeleide ouders onvoldoende intensief.


Doelstelling
De eerste doelstelling van het project is een VVE Thuis-versie voor kleuters te ontwikkelen, te testen op vijf scholen en te optimaliseren door middel van observatie van trainingsbijeenkomsten voor ouders, interviews met leerkrachten en ouders, en observatie van programma-activiteiten van ouders en kinderen.

De tweede doelstelling is het ontwikkelen van methodes om de ondersteuning te intensiveren die lageropgeleide ouders krijgen bij het (peuter)programma. Dit deelproject start met een onderzoek naar VVE Thuis-peuters. Op vijf locaties onderzoekt de projectgroep de training die leidsters geven en de uitvoering van programma-activiteiten door ouders en kinderen. Doel is te zien waar de huidige begeleiding aangevuld kan worden met behulp van ICT. Op basis van dit onderzoek worden proefactiviteiten ontwikkeld.

Ter afsluiting van het project wordt er effectonderzoek uitgevoerd naar de invloed van het bestaande peuterprogramma, het nieuwe kleuterprogramma en het ICT-intensiveringsprogramma op de talige, geletterde, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.


Beoogde resultaten
Het project moet de volgende resultaten opleveren:
• Een geoptimaliseerd kleuterprogramma dat direct toepasbaar is in de praktijk.
• Een ICT-intensiveringsprogramma dat direct toepasbaar is in de praktijk.
• Gegevens over de uitvoering en effectiviteit van het peuter- en kleuterprogramma en het ICT-intensiveringsprogramma.

Studenten van de betrokken hogescholen werken mee aan het onderzoek en het onderzoeksprogramma resulteert in een module ouderbetrokkenheid die wordt opgenomen in de PABO-opleidingen van de hogescholen.

De kennis, inzichten en toepassingen die het project oplevert, worden op verschillende wijzen gedeeld met de maatschappelijke partners. Via vertegenwoordigers van alle consortiumpartners, via een ICT-omgeving, de NJi-website en Nieuwsbrief VVE Thuis, publicaties in vakbladen, een studiedag voor peuterspeelzaalleidsters, basisschoolleerkrachten, schoolleiders en schooladviseurs en het informeren van het netwerk van de aanvragers. Dit netwerk bestaat uit organisaties die zich bezighouden met advies en ondersteuning rond VVE, onderwijsinnovaties en ICT in het onderwijs. Effectstudies en casusbeschrijvingen over VVE Thuis worden verder aangeboden aan www.leraar24.nl of www.eco3.nl.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Amos van Gelderen
Programmaleider

Consortiumleden

 • Almeerse Scholen Groep (ASG)
 • Gemeente Almere
 • Hogeschool Windesheim Flevoland PABO almere
 • Jeugd Onderwijs & Samenleving (Gemeente Rotterdam)
 • Kind en onderwijs Rotterdam
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
 • Stichting De Schoor
 • Stichting Prisma
 • Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • vereniging VU-Windesheim