Recycling in Ontwerp

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
16 oktober 2013
Thema's
Duurzaamheid en Energie

Aanleiding
Veel ondernemers willen gerecycled materiaal gebruiken, maar zien de verschillen in kwaliteit als een groot probleem. Anderzijds is er de vraag van deze ondernemers om producten zo te kunnen ontwerpen dat er vooraf al rekening is gehouden met recyclen van de gebruikte materialen en de inzet van recyclaten. Deze dilemma’s liggen aan de basis van dit project. De zogenaamde technische kringloop van Cradle to Cradle (C2C) staat daarbij centraal, omdat de focus ligt op niet-composteerbare materialen.

Doelstelling
In dit project werken Saxion, Windesheim, TU-Delft, Industral Design Centre, producenten, verwerkers en ontwerpers samen in het:
1. Onderzoeken op welke wijze het productontwerp de recyclebaarheid verbetert;
2. Demonstreren dat recycling van kunststof of textiel niet per definitie leidt tot downcycling.

Hiervoor is een onderzoeksprogramma opgezet langs vier lijnen:
1. Onderzoek naar het productontwerpproces en de vraag op welke wijze rekening gehouden kan worden met het hergebruik van materiaalstromen;
2. Onderzoek naar materiaaleigenschappen en de wijze waarop recyclaat ingezet kan worden als grondstof;
3. Onderzoek naar verwerking en toepassing van recyclaat in producten: de routing van afval naar grondstof naar product;
4. Het dilemma rond de maatschappelijke acceptatie van hergebruikte materialen, met name kunststoffen. Producenten durven het vaak niet aan om recyclaat in te zetten, omdat dit een andere productbeleving geeft bij de consument.

Beoogd resultaten
• Kennis over de recyclebaarheid van materialen, de invloed van recycleprocessen op de materiaaleigenschappen, materiaaleigenschappen van recyclaat en de toepasbaarheid van recyclaat;
• Een set gevalideerde ontwerpmethodieken en ondersteunende middelen, waarmee ontwerpers gerichter kunnen ontwerpen met en voor recycling;
• Een aantal vanuit marktvraag ontwikkelde productcases, waarbij een concreet praktisch probleem is opgelost of waar een oplossingsrichting voor is ontwikkeld;
• Een webenabled toolbox, waarin materiaaleigenschappen, gevalideerde ontwerpregels en concrete cases beschreven worden, waarmee het mkb zelf aan de slag kan gaan;
• Inzicht in de factoren die maatschappelijke acceptatie van recycling beïnvloeden en hoe deze gebruikt kunnen worden om acceptatiegraad te vergroten.
• Een netwerk van producenten, ontwerpers, docenten, lectoren, verwerkers en producenten uit regio Enschede en Zwolle rond het thema recyclinggericht ontwerpen.

Contactinformatie

Saxion Hogescholen Enschede

Gerrit Bouwhuis
Contactpersoon

Consortiumleden

 • AKG Polymers B.V.
 • D'Andrea & Evers Design
 • Hogeschool Windesheim
 • Industrial Design Centre (IDC)
 • Schoeller Arca Systems Services BV
 • Stichting Texperium
 • Syntens Enschede
 • Van Gansewinkel Regio Oost B.V.

Netwerk- en projectleden

 • BPI Indupac
 • Comaflex B.V.
 • Confectiefabriek De Berkel B.V.
 • Ecotherm B.V.
 • Enschedese Kunststof Fabirek B.V. (EKF)
 • Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)
 • H.J. Wiefferink B.V.
 • Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher
 • Kwintet KLM Kleding NV
 • Mepal B.V.
 • Philips Consumer Lifestyle
 • S.P. Packaging BV
 • Ten Cate Systems B.V.
 • Timmerije B.V.
 • TU Delft - Faculteit Industrieel Ontwerpen
 • Wavin Technology & Innovation