Sociale robots in de zorg

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2013
Einddatum
31 oktober 2017
Thema's
Gezondheid en Zorg

Sociale robots in de zorg
Sociale robots in de zorg; van experiment tot zorgpraktijk

Aanleiding
Robots in de zorg; in de afgelopen jaren is dat beeld veranderd van luchtfietserij in een reële toekomstvisie. Zorgverleners streven naar verbetering van de kwaliteit van hun zorg en zoeken naar oplossingen voor de stijgende zorgvraag. Robots zijn daarin een serieuze oplossingsrichting aan het worden. Eerdere projecten rond zorgrobotica hebben geleid tot robots die volgens de zorgprofessionals wel potentieel hebben, maar die uiteindelijk nog onvoldoende klaar bleken voor de dagelijkse zorgverlening. Zorgverleners (o.a. verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders en ergotherapeuten) weten nog niet goed hoe ze de robotica in kunnen zetten in hun interventieprogramma’s.

Doelstelling
In dit RAAK-project staat de volgende overkoepelende onderzoeksvraag centraal:
Welke kennis en aanpassingen van werkprocessen en dergelijke zijn nodig om sociale zorgrobots succesvol in te voeren als ondersteuning van dagelijkse zorg?
Kennispartijen, onderwijsinstellingen en zorgaanbieders werken samen om kennis op te bouwen over de manier waarop sociale robots toegepast kunnen worden in de dagelijkse zorgpraktijk. In het programma staan drie reeds ontwikkelde zorgrobots centraal. Hierover wordt kennis verzameld over problemen en behoeften, oplossingsrichting en ontwikkeling, testen en verbeteren, implementeren en gebruiken. Op basis daarvan worden zorginterventies ontwikkeld die de drie robots geschikt maken voor gebruik in de zorg.

Resultaten
Het programma maakt voor drie bestaande robots duidelijk hoe professionals er concreet mee aan de slag kunnen. Daarnaast maken de drie voorbeelden samen duidelijk welke implementatievraagstukken en oplossingen belangrijk zijn bij het gebruik van sociale robots in de zorg. Ten slotte wordt duidelijk welke rol onderwijs hierin kan spelen en omgekeerd hoe het onderwijs maximaal kan profiteren van de kennis die is opgebouwd in het project.
Door de samenwerking tussen kennispartijen en zorgprofessionals in dit project ontstaat een netwerk dat technische innovaties in de zorg ter hand kan nemen en de kennis hierover via onderwijs kan uitdragen aan het personeel van de zorginstellingen en de studenten van de kennisinstellingen.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Diana Moolevliet
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Hogeschool Windesheim
  • Sevagram

Netwerk- en projectleden

  • Heliomare Revalidatie
  • Proteion Thuis
  • Radboud Universiteit
  • Stichting Milo
  • University of Hertfordshire
  • University of Siena