Succesvol ondernemen eHealth

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2012
Einddatum
1 januari 2014
Thema's
Gezondheid en Zorg

Succesvol ondernemen met eHealth
2011-19-14M
Aanleiding
Dat ICT een meerwaarde kan hebben voor de zorg is een breed gedragen opvatting. ICT-toepassingen worden dan meestal geassocieerd met de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg op peil te houden of te verbeteren, met minder arbeidskrachten en minder kosten. Innovatieve bedrijven zien geweldige business opportunities omdat zij geloven dat hun eHealth-oplossingen bijdragen aan het verminderen van de problematiek van de vergrijzing. Toch zijn er maar weinig mkb’ers die hun eHealth-oplossing structureel ingevoerd krijgen in de zorgpraktijk.
Mkb’ers worstelen vooral met de vraag hoe zij hun innovatie ‘evidence based’ kunnen krijgen. Dat wil zeggen, hoe kunnen ze aantonen richting zorgautoriteiten en zorgverzekeraars dat hun eHealth-oplossing een verbetering is ten opzichte van de bestaande zorgverlening. Die ‘evidence’ is noodzakelijk om eHealth-oplossingen ingevoerd te krijgen.
Doelstelling
In dit project realiseren consortiumpartners een systematische aanpak voor het leveren van evidence op het gebied van effectiviteit, arbeidsbesparingen en kostenefficiëntie van eHealth-oplossingen.
Deze systematische aanpak zal bestaan uit hanteerbare en geaccepteerde onderzoeksmethoden en transparante, breed gedragen criteria, aangevuld met best practices en richtlijnen die mkb’ers kunnen gebruiken in hun innovatietrajecten. Deze systematische aanpak komt tot stand door onderzoek en iteratieve toepassing in casestudies van de betrokken eHealth-mkb’ers en door een voortdurende kenniscirculatie tussen mkb’ers, zorgaanbieders en (landelijke) stakeholders zoals zorgautoriteiten (Nza, CVZ).
In het project wordt een vertaalslag gemaakt van de huidige state-of-the-art kennis met betrekking tot generieke onderzoeksmethoden en algemene succes- en faalfactoren, naar praktische onderzoeksmethoden en transparante criteria. De kracht van de aanpak is dat gewerkt wordt vanuit vragen en wensen van de mkb-bedrijven.
Beoogde resultaten
In dit project ontwikkelen we een systematische aanpak voor het leveren van evidence voor eHealth-oplossingen, bestaande uit hanteerbare en geaccepteerde onderzoeksmethoden en transparante, breed gedragen criteria die mkb’ers gebruiken om hun eHealth-innovatieprocessen te sturen. Een dergelijke systematische aanpak vergroot de kans op structurele inbedding van eHealth en versnelt het innovatieproces.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Marike Hettinga
Contactpersoon

A. Jansen
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Compello BV
 • Evalan BV
 • Health Valley
 • Isala Klinieken Zwolle
 • Nederlandse vereniging voor ehealth (NVEH)
 • Novay
 • SalesSpirit BV

Netwerk- en projectleden

 • Achmea Divisie Zorg en gezondheid
 • ActiZ
 • Bonsato
 • College voor zorgverzekeringen
 • Dutch IT Consultants
 • Eusamed BV
 • Evocare
 • Focus Cura Zorginnovatie
 • JunoIT BV
 • liv voeding-& leefstijladvies
 • MS Nederland, kwaliteit voor zorg
 • Nederlandse Patienten en consumenten federatie
 • Nederlandse Zorgautoriteit
 • Symax BV
 • Syntens Nieuwegein
 • Valetudo interpres BV
 • VRC Telecom bv