Uitwisseling van verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van Clinical Datawarehouse

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 januari 2014
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Oncologieverpleegkundigen in de Isala klinieken hebben behoefte aan het gestructureerd elektronisch opslaan en verwerken van gegevens; zo kunnen de data gemakkelijk uitgewisseld en hergebruikt worden. Medewerkers van Icare thuiszorg zouden deze gegevens graag ontvangen om de zorg effectiever en efficiënter te kunnen verlenen.

Om dit alles te realiseren wil Isala klinieken een Clinical Data Ware House (CDWH) inrichten waarin patiëntengegevens gestructureerd worden opgeslagen en voor meerdere gebruiksdoelen bruikbaar worden. Daartoe wordt de ketenzorg in dit project ondersteund met een elektronische uitwisseling van gegevens, het aanleveren van gegevens voor oncologisch onderzoek en het aanleveren van gegevens voor kwaliteitsindicatoren.

Doelstelling
In dit project komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:
1. Hoe kan de CDWH voor Isala klinieken worden ingericht voor basisgegevens, verpleegkundige gegevens en voor oncologische data, zodat de CDWH automatisch gevuld wordt met gegevens uit het EPD?
2. Hoe kunnen de EPD-gegevens voor dit doel worden gestandaardiseerd, uitgewisseld en gemapt naar specifieke registraties?
3. Kunnen bestaande standaarden worden toegepast om de uitwisseling van verpleegkundige gegevens in de oncologie mogelijk te maken tussen Isala en Icare?
4. Welke queries kunnen worden gedefinieerd voor de CDWH om de gegevens te aggregeren voor diverse doelen als kwaliteitsindicatoren, incidentie en prevalentie van ziekten en complicaties en voor de wetenschappelijke studies die Isala uitvoert?

Beoogde resultaten
Het project leidt tot een doorontwikkeld en getest CDWH voor de Isala klinieken en de Icare thuiszorginstelling. Hierin kunnen ruwe data uit verschillende systemen worden opgenomen en relevante selecties worden gemaakt via queries.

Isala kan de CDWH uitbreiden naar andere domeinen, specialismen, ziektebeelden en kwaliteitsindicatoren. In samenwerking met Icare en thuiszorg in andere regio’s kan Isala de uitwisseling van gegevens vormgeven en uitbreiden naar andere soorten patiënten en klachten.
Het lectoraat kan de CDWH en de standaardisatiemethode inzetten voor ICT-innovaties in de zorg en in andere projecten. De verworven inzichten kunnen bovendien worden vertaald naar onderwijs gericht op ICT in de zorg.
Er ontstaat een regionaal kenniscentrum dat deze expertise voor onderzoek, ondernemen en onderwijs beschikbaar stelt.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

William Goossen
Programmaleider

Consortiumleden

  • Icare V&V Meppel
  • Icare V&V Zwolle
  • Isala Academie
  • Isala Klinieken Zwolle