User Experience in Virtuele Werelden

Status
Beëindigd
Startdatum
1 augustus 2010
Einddatum
1 augustus 2014
Thema's
Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie

Aanleiding
In veel user experience onderzoek wordt gebruik gemaakt van ‘living lab’ settings, waarin producten of diensten binnen de natuurlijke gebruikscontext aan natuurlijke gebruikers wordt getoetst. Voor lang niet alle bedrijven, echter, is het mogelijk om een ‘geheel natuurlijke’ gebruikscontext te creëren. Hiervoor zijn verschillende redenen te geven, maar niet zelden heeft dat te maken met kosten en met het feit dat een natuurlijke testomgeving soms simpelweg niet te creëren valt. Voor die gevallen kunnen virtuele testomgevingen (near living labs) een uitkomst zijn. Bekend zijn inmiddels de simulaties voor luchtverkeersleiders of rijsimulaties.

Mkb’ers hebben zich gemeld bij NHTV met de vraag of het op basis van nieuwe game- en simulatietechnologieën mogelijk is om een natuurlijke gebruiksomgeving te simuleren en zo een near living lab te creëren. Uit eerste onderzoeken in het hiervoor gecreëerde medialab (een near living lab) van NHTV lijkt het niet alleen een aanvulling (of verbetering) op bestaande testmethodes te zijn, maar bovendien ook generaliseerbare gegevens op te leveren. Vooral dit laatste heeft grote impact, omdat virtuele testsettings daarmee meetbaar en generaliseerbaar iets over de beleving van (toekomstige, nog niet gecreëerde) natuurlijke omgevingen kunnen zeggen. Hiermee komt centrale vraagstelling aan de orde: Hoe kunnen we een virtuele setting op gedegen wijze inzetten om integraal onderzoek te doen naar de perceptie en beleving van (toekomstige) (media)producten/services en contexten/omgevingen?

Doelstelling
Het onderzoek is in te delen in twee fases, te weten:
1. Het concretiseren van drie ‘natuurlijke’ virtuele testomgevingen. In deze fase van het onderzoek worden door studenten en docenten drie omgevingen gebouwd. Hier worden vervolgens een aantal case- of vraaggestuurde tests uitgevoerd.
2. Gelijktijdig met de case gestuurde onderzoeken uit fase 1, worden onderzoeken ingebouwd die gericht zijn op het ontwikkelen van een meer abstracte meetmethodiek. Centraal hierbij staat de vraag hoe gegevens uit de virtuele setting zich verhouden tot werkelijke situaties.

In het programma wordt samengewerkt met de Technische Universiteit Twente en de Katholieke Universiteit Leuven. Beide universiteiten hebben een reputatie op het gebied van user experience onderzoek. Deze onderzoeksinstellingen brengen kennis en onderzoekservaringen over naar het lectoraat Digital Media Concepts van Hogeschool Windesheim.

Beoogde resultaten
Het onderzoeksprogramma versterkt niet alleen de kennispositie van de lectoraten Digital Media Concepts en Serious Games in de regionale beroepspraktijk; ook levert het een waardevolle onderzoeksaanpak voor mkb-bedrijven. Bovendien wordt er een handboek ‘integraal user experience onderzoek in virtuele settings’ geschreven in een co-auteurschap van NHTV, Universiteit Twente en Katholieke Universiteit Leuven.

Contactinformatie

Breda University of Applied Sciences

Marnix van Gisbergen
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Brand Loyalty International BV
  • Briljant Breda BV
  • H.J. Heinz BV
  • IRI
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Media Republic
  • UT - Faculteit GW