Zin in jeugdzorg

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 september 2013
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Aandacht voor zingeving is een wezenlijk, maar veelal onderbelicht element van efficiënte en cliëntgerichte jeugdzorg. En dat terwijl jongeren in de jeugdzorg vaak diverse levensvragen en -behoeften hebben. Hulpverleners in de jeugdzorg hebben echter moeite om zingevingsvragen en -signalen van jongeren op te pikken, ‘in de belevingswereld van de jongere te stappen’ en hun eigen zingevingskader daarbij een goede plaats te geven. Bovendien laat de technische aansturing binnen jeugdzorgverlening weinig ruimte voor dit onderwerp. Verschillende hulpverleners in de jeugdzorg hebben Hogeschool Windesheim gevraagd hen te helpen om beter met zingevingsvragen en -behoeften van jongeren te leren omgaan.

Doelstelling
Doel van dit project is om praktijkgericht onderzoek te verrichten naar zingeving in de residentiële jeugdzorg en de gezinszorg/pleegzorg.
Dit leidt – op basis van vragen van professionals uit de sector jeugdzorg – tot de volgende onderzoeksvraag: Op welke manier kunnen professionals in de residentiële jeugdzorg en gezinshuizen/pleegzorg professioneel omgaan (waarnemen, reflecteren, handelen) met zingevingsbehoeften van jongeren?

Het onderzoek naar het antwoord op deze vraag moet voor en met minimaal 30 jeugdzorgprofessionals nieuwe kennis en hulpmiddelen opleveren waarmee zij aandacht voor zingeving in hun dagelijkse praktijk kunnen vormgeven. De kwaliteit van de zorgverlening in de beleving van de jongere en de professional zal daarmee toenemen.

Beoogde resultaten
Het onderzoek leidt tot nieuwe inzichten voor de jeugdzorgsector in het professioneel omgaan met zingevingsvragen van jongeren.

Het project leidt bovendien tot concrete hulpmiddelen voor jeugdhulpverleners in de vorm van een kijkkader (waarnemen), een spiegelinstrument (zelfreflectie, eigen zingeving) en een werkboek met een beschrijving van een set van mogelijk te verrichten handelingen. Tevens wordt een training voor professionals ontwikkeld, zijn enkele ervaringen beschreven, is er een website met informatie en voorbeelden beschikbaar en wordt een kenniskring Zin in Jeugdzorg voortgezet, waarin ook na afloop verder kennis wordt gedeeld.

Tot slot komt de nieuwe kennis beschikbaar in de vorm van een website, rapportages, publicaties en een competentiedocument en wordt deze vertaald in innovatie van de initiële opleidingen.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

A. Jansen
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Christelijke vereniging van zorgaanbieders
  • Gezinshuis.com
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • Stichting Zin in Jeugdzorg
  • Trias Jeugdhulp/Vitree

Netwerk- en projectleden

  • Christelijke Hogeschool Ede
  • De Haagse Hogeschool
  • Jeugdhulp Friesland