Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: 21ste-eeuwse vaardigheden in de doorlopende leerlijn internationalisering van MBO en HAVO naar HBO

Thema's:
VH 02: Onderwijs en talentontwikkeling
Doorlooptijd:
van 1 september 2018 tot 31 juli 2019
Het project inventariseert hoe internationaliseringsactiviteiten in MBO en HAVO bijdragen aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden en welke eindtermen MBO en HAVO hiervoor hebben gedefinieerd. Kennis hiervan stelt HBOs in staat om hum beginniveau voor de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden af te stemmen op de eindniveaus van hun instroom.
Binnen het project worden case studies van een MBO-instelling en een HAVO-school uitgevoerd, die voorbereiden op een brede enquete binnen MBOs en HAVO-scholen. De resultaten worden met de sectoren besproken via interviews en vervolgens gespresenteerd op een conferentie voor HAVO, MBO en HBO.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden