21ste-eeuwse vaardigheden in de doorlopende leerlijn internationalisering van MBO en HAVO naar HBO

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
31 juli 2019
Thema's
VH 2: Onderwijs en talentontwikkeling
Regeling
KIEM 21st Century Skills

Het project inventariseert hoe internationaliseringsactiviteiten in MBO en HAVO bijdragen aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden en welke eindtermen MBO en HAVO hiervoor hebben gedefinieerd. Kennis hiervan stelt HBOs in staat om hum beginniveau voor de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden af te stemmen op de eindniveaus van hun instroom.
Binnen het project worden case studies van een MBO-instelling en een HAVO-school uitgevoerd, die voorbereiden op een brede enquete binnen MBOs en HAVO-scholen. De resultaten worden met de sectoren besproken via interviews en vervolgens gespresenteerd op een conferentie voor HAVO, MBO en HBO.

Contactinformatie