Adaptive Robotics Binpicking (AEROBIC)

Status
Beëindigd
Startdatum
15 oktober 2018
Einddatum
15 juni 2019
Regeling
Top-up

Het RAAK-MKB project Aerobic heeft zich gericht op modulaire robotica (grippers, handling en vision systemen) en specifiek binpicking. Binnen dit project is veel kennis opgedaan die heeft geresulteerd in diverse fysieke demonstrators (robotopstellingen t.b.v. binpicking). Deze nieuw opgedane kennis is erg bruikbaar voor zowel de beroepspraktijk als studenten. Daarnaast is deze kennis praktisch gemaakt en laagdrempelig toepasbaar. Dat maakt het relevant voor (her)gebruik middels het nieuwe open-acces e-learning platform van Fontys: Open Learning Labs.

Door trainingsmateriaal te ontwikkelen dat betrekking heeft op onder andere het aspect “binpicking” met behulp van robots, worden toekomstige engineers (onze studenten) en zittend personeel bij bedrijven bekend met nieuwe technieken die toepasbaar zijn in diverse sectoren waar met robots gewerkt wordt.

Het doel van deze Top-up aanvraag is tweeledig:
1) het vergroten van de zichtbaarheid van de resultaten uit het initiële RAAK-project, zowel richting onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.
2) het realiseren van trainingsmateriaal t.b.v. het praktisch toepassen van kennis die betrekking heeft op de gerealiseerde binpicking-demonstrator binnen het RAAK project.

Dit zal bij toekenning stapsgewijs uitgevoerd worden:
1. Definiëren inhoud lesmodule en bijbehorende didactische werkvormen
2. Realisatie PR- & instructievideo's en onderwijsopdrachten
3. Realisatie E-learning lesmodule
Dit alles gekoppeld aan het open-acces e-learning platform Open Learning Labs van Fontys.

Contactinformatie