Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Als legitimiteit op het spel staat: de invloed van issues op het maatschappelijk discours rondom organisaties in het publieke domein

Thema's:
VH 03: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
Doorlooptijd:
van 1 januari 2018 tot 31 december 2018
De KIEM subsidie zullen wij gebruiken om een RAAK PUBLIEK-aanvraag te schrijven, waarin de basis wordt gelegd voor een discursief psychologisch onderzoek naar de wijze waarop issuemakelaars in het publieke domein issues aankaarten via sociale media, zodat (communicatie-)professionals hier lering uit kunnen trekken. We kijken naar de manier waarop issuemakelaars melding maken van misstanden en de dialogen die zich als gevolg daarvan ontwikkelen op sociale media. De resultaten zullen bijdragen aan een interactioneel handelingsperspectief, dat vorm kan krijgen in consultation, richtlijnen/handleidingen, casuïstiekopdrachten, trainingen en social media monitoring simulatiesessies. Het doel hiervan is communicatieprofessionals in staat te stellen adequater te reageren op issuemakelaars met een focus op interactie via sociale media, waarmee de toekomstbestendigheid van de professional wordt vergroot.

In samenspraak met consortiumpartners zullen wij de KIEM subsidie gebruiken om:
- de aanvraag inhoudelijk vorm te geven
- geschikte casussen te selecteren die als onderzoeksmateriaal zullen dienen
- werkpakketten samen te stellen en een activiteitenplan te maken
- meer instellingen en praktijkorganisaties betrekken en uitnodigen voor deelname

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden