Alternatieve Testbatterij voor Veiligheid en Werking van Natuurlijke Stoffen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2010
Einddatum
1 september 2014
Thema's
Polymeren, Chemie en kunststoffen

Aanleiding
De belangstelling voor natuurlijke stoffen met een gezondheidseffect uit planten en uit voedingsmiddelen neemt toe. Nog niet altijd is duidelijk hoe de werking en veiligheid van dergelijke stoffen moet worden beoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat er Europese wetgeving is vastgesteld om een deugdelijke onderbouwing van gezondheidsclaims te bewaken. Hierbij is kennis over werkingsmechanismen in relatie tot veiligheid en werking van deze stoffen van cruciaal belang. Daarnaast is er maatschappelijke behoefte om het gebruik van proefdieren bij het testen van werking en veiligheid van nieuwe stoffen verder terug te dringen. Dit project voorziet in beide behoeften en is gebaseerd op vragen en verzoeken uit het beroepenveld.

Doelstelling
Het doel van dit project is om methoden te optimaliseren en valideren voor het dierproef-vrij vaststellen van veiligheid en werking van natuurlijke stoffen die kunnen bijdragen aan de volksgezondheid. De vragen uit het beroepenveld zijn vertaald naar een drietal werkpakketten (WP) gericht op het ontwikkelen en valideren van methoden om effecten van natuurlijke stoffen vast te stellen. WP1-snelle specifieke screenings-methoden, WP2-methoden om ontstekings- en immuunreacties in relatie tot darmgezondheid vast te stellen, WP3-innovatieve methoden om de chemische samenstelling van natuurlijke stoffen in relatie tot biologische effect parameters (biomarkers) vast te stellen. De methoden zijn gericht op de translatie naar de mens en zullen zo bijdragen aan de efficiëntie van de testbatterij en tevens aan de vermindering van het gebruik van proefdieren.

Aan het project wordt o.a. deelgenomen door TNO-Kwaliteit van Leven, en Wageningen Universiteit & Research Center (WUR), een internationaal voedingsbedrijf (Danone Research), en diverse mkb’ers. De vraagarticulatie vanuit het beroepenveld zal tijdens het project nog verder aangescherpt worden door middel van een marketingonderzoek. Hierbij zal uitgebreide disseminatie van plannen en resultaten een belangrijke rol spelen.

Beoogde resulaten
Het project zal bijdragen aan de ontwikkeling van een dierproef-vrije batterij van gevalideerde innovatieve en snelle testen, die operationeel zal zijn bij het lectoraat Life Sciences & Chemistry van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast wordt deze ook beschikbaar voor deelnemende kennisinstellingen en bedrijven. Door de betrokkenheid van docenten, studenten en onderzoekers zal het project bijdragen aan verdere professionalisering van het onderwijs. De te ontwikkelen testbatterij en de verkregen kennis en disseminatie daarvan zal naar verwachting resulteren in het aantrekken van nieuwe onderzoeksprojecten en -opdrachten vanuit het bedrijfsleven bij de hogeschool.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Hans Hoving
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 81 21

Netwerk- en projectleden