Anticiperen op extreme neerslag in de stad

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2011
Einddatum
1 oktober 2013
Thema's
Duurzaamheid en Energie, Landbouw, Natuur en Milieu
Regeling
RAAK-publiek

Anticiperen op extreme neerslag in de stad
2010-12-5P
Aanleiding
Klimaatverandering is wereldwijd een uitdaging waar zowel beleidsmakers, uitvoerders als burgers mee te maken hebben. Het KNMI verwacht dat in Nederland het weer door klimaatverandering extremer wordt. Er zullen warmere en drogere zomers voorkomen, maar ook vaker extreem zware buien vallen. Door klimaatverandering, maar ook door verstedelijking en de wijze waarop de openbare ruimte is ingericht, neemt de kans op wateroverlast bij extreme neerslag toe. Professionals in het werkveld water en riolering zijn op dit moment niet toegerust om hierop adequaat te anticiperen. Nieuwe kennis, kunde en hulpmiddelen zijn noodzakelijk om de professional te ondersteunen bij afwegingen en keuzes over het waterbeheer van extreme neerslag in de stad en de inrichting van de openbare ruimte.
Doelstelling
Het onderzoeksproject kent de volgende hoofdvraag: Hoe moeten we anticiperen op extreme neerslag in de stad? Deze hoofdvraag is verdeeld in twee onderzoeksthema’s:
• Functioneren van de regenwaterafvoer bij extreme neerslag in de stad.
• Ruimte voor water op het maaiveld.
Het project bestaat uit kennisontwikkeling (maatgevende neerslag, functioneren regenwaterafvoer bij extremen, analysemethodieken en wateroverlast) en de ontwikkeling van een werkwijze om ruimte voor water daadwerkelijke te realiseren en te behouden.
De vraagarticulatie komt van professionals bij gemeenten. Tijdens het innovatieproject blijven zij actief betrokken bij de voortgang van het onderzoek.
Beoogde resultaten
Dit innovatieproject zal bijdragen aan de noodzakelijke kennisontwikkeling van de professionals op het gebied van het anticiperen op extreme neerslag in het stedelijk gebied. Het project zal professionals inzicht geven in de keuzes die zij kunnen maken en de gevolgen van die keuzes. Daartoe worden werkmethodieken en hulpmiddelen ontwikkeld.
Dit moet concreet leiden tot minder overlast, en minder kosten bij een betere inrichting van de openbare ruimte. Ook moeten de verschillende beheerders van de openbare ruimte in staat zijn hun keuzes beter op elkaar af te stemmen.
Door dit innovatieproject wordt de samenwerking binnen bestaande netwerken van de consortiumleden geïntensiveerd. Ook zullen nieuwe verbindingen ontstaan tussen professionals en kennisinstituten, en tussen de vakgebieden water en riolering enerzijds en ruimtelijke ordening en stedenbouw anderzijds.

Contactinformatie

HvA - Maagdenhuis

Jeroen Kluck
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020-5951341

Dymph van Outersterp
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020 - 595 33 28