Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Art Criticism in the Digital Age

Thema's:
VH 09: Kunst en creatieve industrie
Doorlooptijd:
van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018
Met behulp van de aangevraagde KIEM-subsidie willen het lectoraat Netwerkcultuur
(Hogeschool van Amsterdam), Domein voor Kunstkritiek, Archined en Kritiklabbet
(Zweden) het onderzoek naar (innovatieve vormen van) kunstkritiek internationaal
bevorderen door binnen verschillende disciplines en landen een gezamenlijk Europees
projectvoorstel vorm te geven. Dit voorstel zal gericht zijn op de ontwikkeling van een
platform ten behoeve van kritische reflectie op kunst en cultuur: een cruciaal onderdeel
van democratische samenlevingen gericht op de toekomst. Door uitwisseling van
ervaringen, tools, netwerk en best practices, zullen kunst- en cultuurredacties, instituties
en platforms de krachten bundelen op een manier waarbij lokale identiteit en taal
gewaarborgd is.

Door twee bijeenkomsten te organiseren beoogt het lectoraat een internationaal
consortium op te stellen en een onderzoeksvoorstel op te stellen en indienen, binnen de
regeling Creative Europe of vergelijkbaar.

Consortiumleden