Arts-Professionals in transdisciplinaire kunstprojecten

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie

Aanleiding
De wereld van de kunsten is permanent in beweging en op zoek naar vernieuwing. Zo zien we de laatste jaren meer en meer nieuwe combinaties ontstaan van in oorsprong traditionele kunstrichtingen. In de theorie worden deze kunstvormen beschreven onder de verzamelnaam ‘transdisciplinair’. Deze transdisciplinaire kunstvormen maken het echter voor kunstenaars niet eenvoudig om het culturele landschap te overzien en daarbinnen een plek te creëren en te werken. Voor medewerkers van kunstorganisaties in de wereld van kunst en cultuur is het steeds lastiger om met inzicht en gezag te volgen wat er gebeurt en dat te vertalen in samenhangende programmering en facilitering. Ook is het bij die nieuwe kunstvormen niet eenvoudig om een publiek te informeren, te bereiken en te behouden. De transdisciplinaire kunstproducten zijn minder gemakkelijk te typeren. Dat heeft gevolgen voor de marketing. Communicatie rond kunstprojecten, vanouds in de vorm van flyers, affiches en advertenties, is niet langer toereikend. De kunstensector moet meer en beter inspelen op het mediagedrag van hun doelgroepen. Tenslotte zijn er consequenties voor de kunstbeschouwers, de critici en recensenten Zij worden geconfronteerd met nieuwe uitingen die vaak niet passen binnen de gebruikelijke kaders en moeten nieuwe manieren vinden om daar over te schrijven of er kritisch commentaar op te geven.

Dit RAAK-programma richt zich drie categorieën Arts-professionals: de kunstenaars in transdisciplinaire kunstprojecten, de medewerkers binnen kunstorganisaties, en kunstbeschouwers, critici en recensenten zowel binnen kunstredacties, maar ook free lance publicisten. Transdisciplinaire ontwikkelingen dwingen deze drie groepen Arts-professionals tot verbreding en vernieuwing van hun persoonlijke competenties en kennis van de processen en organisatievormen die bij het maakproces en de bemiddeling daarvan aan de orde komen.

Doelstelling
De doelstellingen zijn:
1. Kenniscirculatie op gang brengen aan de hand van drie praktijkcases. De kunstpraktijk is op die manier leidend voor de kenniscirculatie tussen de Arts-Professionals onderling, de Arts-professionals en de kunstorganisaties, alsmede tussen de Arts-professionals en de kennisinstellingen. Onderzoek binnen de kunsten is daarmee principieel practise-based.
2. De kenniscirculatie moet daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van de vraagstukken en dilemma’s die door de Arts-professionals zijn benoemd en moet aldus hun professioneel handelen, hun deskundigheid en competenties versterken. Dat kan dan vervolgens leiden tot betere voorstellingen en nieuwe publieksgroepen.
3. De ontwikkelende kennis moet worden geborgd en vastgelegd zodanig dat ook anderen in de sector daarmee zijn gediend.
4. De ervaringen met de praktijkcases moeten een goede basis leggen voor een aansprekend vervolgprogramma en werkstruktuur voor de periode na afloop van het project.

Resultaat
Dit RAAK-programma richt zich primair op het beantwoorden van vragen van drie kunstorganisaties, te weten V2 , YO! Opera en Festival en Huis a/d Werf. Van ieder van hen wordt één kunstproject binnen het RAAK-project ‘geadopteerd’. Van deze projecten wordt een Praktijkcase of Case-atelier gemaakt. Dit vindt plaats door aan de Arts-professionals in de praktijkcases externe (ervarings)deskundigen toe te voegen en die mee te laten participeren. Door de kenniscirculatie die op deze wijze binnen de cases ontstaat, worden de vragen die door hen zijn gesteld behandeld en opgelost. De Arts-professionals worden aldus versterkt in hun professioneel optreden. Voor deze externe deskundigen wordt ook een programmaonderdeel uitgewerkt waarbinnen zij op een meer algemeen niveau kennis en ervaring verzamelen en uitwisselen. Ter ondersteuning en borging van het geheel worden diverse onderzoekslijnen uitgezet.

Er worden aldus drie kenniscirculatiecircuits op gang worden gebracht in dit RAAK-project, te weten:
A. Binnen de cases: Kenniscirculatie tussen de Arts-Professionals aan het concrete kunstproject en de toegevoegde externe deskundigen
B. Tussen de cases: Kenniscirculatie tussen de Arts-Profesionals en de toegevoegde externe deskundigen van de drie cases tesamen
C. Over de cases heen : Kenniscirculatie tussen de externe deskundigen onderling, op algemeen niveau
Binnen ieder Praktijkcase-atelier wordt concreet gewerkt door Arts-professionals en andere deskundigen aan het uitdiepen van de naar voren gebrachte vraagstukken en het versterken van de persoonlijke vaardigheden van de Arts-professionals door middel van persoonlijke coaching. Ieder werkatelier maakt haar resultaten zichtbaar. Als belangrijkste werkvormen zullen worden ingezet: coaching, vaardighedentraining, intervisie en weblogging ten behoeve van de kenniscirculatie, en monitoring en onderzoek voor het evidence based onderzoek.

Contactinformatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Maud Lazaroms
Contactpersoon

Nirav Christophe
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (030) 239 33 00

Mirjam Jesse
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.