Automatische registratie van teelthandelingen in de landbouw

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2007
Einddatum
31 juli 2008
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu, ICT

Een bestaand samenwerkingsverband van elf agrarische bedrijven in Zuid-Holland, Vereniging Agribase, wil samen met Hogeschool Leiden ICT-mogelijkheden onderzoeken om het agrarisch proces te ondersteunen. Een van de toepassingsgebieden is het automatiseren van registratie- en administratiewerkzaamheden. Agrariers staan meer en meer onder druk om aan allerlei administratieve verplichtingen te voldoen vanwege eisen op het gebied van voedselkwaliteit en –veiligheid.
De groep agrariers heeft een concept ontwikkeld voor een geautomatiseerd registratiesysteem. Met dit systeem worden gegevens van teelthandelingen ‘handsfree’ opgeslagen in een centrale database: de ‘Agribase’. De informatie in de ‘Agribase’ kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden en doelgroepen (van leveranciers tot certificeringsinstanties). De informatie blijft via de Vereniging Agribase eigendom van de boeren zelf.
De ontwikkeling van het registratiesysteem valt binnen een specifiek kennisdomein binnen ICT: lokatiegebonden ICT-diensten met een plaats-, tijd- en handelingskenmerk. Dit domein is prioritair voor de opleiding Informatica van Hogeschool Leiden. Een prototype van de benodigde hardware is reeds ontwikkeld en gebouwd. Het ontbreekt de groep agrariers echter aan kennis, tijd en middelen om de resterende onderdelen van het prototype te realiseren en te testen. De boeren doen daarom een beroep op de opleiding Informatica van Hogeschool Leiden om hen daarbij te ondersteunen.
Het consortium voor dit RAAK Light programma bestaat uit de Vereniging Agribase, elf agrarische bedrijven, AnyWi BV, de ICT-ondernemer die de hardware ontwikkelt, Hogeschool Leiden en Alterra, het kennisinstituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. De Vereniging Agribase is namens de agrariers de aanvrager en penvoerder van dit programmavoorstel.
Het doel van dit RAAK Light programma is tweeledig:
- het ontwikkelen en testen van een prototype van het registratiesysteem
- het onderzoeken van de mogelijkheid om een duurzaam kennisnetwerk op te zetten rondom het thema ICT in de landbouw
Het programma bestaat uit drie projecten: Ontwerp & Realisatie, Test, Business Plan. Als werkwijze is gekozen om ontwikkelaars en gebruikers in gelijke mate en op gelijke voet bij de ontwikkeling te betrekken (‘cooperative design’). Belangrijk onderdeel in het programma is de gebruikerstest waarin twee boerenbedrijven het prototype in de dagelijkse praktijk testen.

Contactinformatie

Hogeschool Leiden

Frances Rusman
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 071 5188208

Consortiumleden

 • Agrarisch bedrijf Altegro VOF
 • Agrarisch bedrijf De Weerd
 • Agrarisch bedrijf Gebr. Van der Sluijs
 • Agrarisch bedrijf J.M. Van Rossum
 • Agrarisch bedrijf N.M.G. Van Nieuwenhuijzen/J. Van Vugt
 • Agrarisch bedrijf Uyterlinde
 • Agrarisch bedrijf Van Bergeijk
 • Agrarisch bedrijf Van Straalen
 • Agrarisch bedrijf Verdonk
 • Alterra (WUR)
 • Anywi Technology BV
 • Bedrijven
 • Biostee biologisch agrarisch bedrijf
 • Vereniging Agribase