Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Barrière Assessment Scan” (BAS) bij Bedrijfsovernames

Thema's:
VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend, VH 02: Onderwijs en talentontwikkeling
Doorlooptijd:
van 15 februari 2018 tot 7 augustus 2018
De aanvraag betreft het ontwikkelen en verkennen van de marktmogelijkheden van een IT-tool dat de slaagkans van bedrijfsoverdrachten verbetert. De (emotionele) barrières die ondernemers bij de verkoop hun bedrijf tegenko-men worden inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt getoetst of de manier waarop ondernemers nu omgaan met die barrières (coping) effectief is. De doelgroep voor het onderzoek zijn overname-adviseurs, kopende en verkopende ondernemers alsmede investeerders.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden