Barrière Assessment Scan” (BAS) bij Bedrijfsovernames

Status
Beëindigd
Startdatum
15 februari 2018
Einddatum
7 augustus 2018
Thema's
VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend, VH 2: Onderwijs en talentontwikkeling
Regeling
Take-off hbo fase 1

De aanvraag betreft het ontwikkelen en verkennen van de marktmogelijkheden van een IT-tool dat de slaagkans van bedrijfsoverdrachten verbetert. De (emotionele) barrières die ondernemers bij de verkoop hun bedrijf tegenko-men worden inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt getoetst of de manier waarop ondernemers nu omgaan met die barrières (coping) effectief is. De doelgroep voor het onderzoek zijn overname-adviseurs, kopende en verkopende ondernemers alsmede investeerders.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Edwin Weesie
Contactpersoon