Beschermd en begeleid wonen voor jeudigen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2007
Einddatum
1 september 2009
Thema's
Jeugdzorg

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar dreigen tussen wal en schip te vallen in de hulpverlening. De overgang van gedwongen naar vrijwillige hulpverlening, als de jeugdigen juridisch volwassen worden, is te groot. Mogelijk vallen ze daardoor terug in hun oude gewoonten (recidive). Dit gat in de hulpverlening is ontstaan door een gebrek aan samenhang en continuïteit in het individuele zorgtraject. Bovendien werken hulpverleners in de zorgketen te weinig samen en komen noodzakelijke overgangsvoorzieningen niet van de grond. Het ontbreken van begeleid en beschermd wonen is het belangrijkste knelpunt van de samenwerking in de zorgketen.
Om dit op te lossen is Saxion Hogescholen op verzoek van en samen met de belangrijkste regionale partners innovatieprogramma gestart. Het consortium wil een RIBW-voorziening voor beschermd en begeleid wonen realiseren voor jeugdigen van de Hoenderloo groep. Voor het RIBW betekent dit dat de hulpverlening in de breedte moet worden geprofessionaliseerd. Ook zal het RIBW het hele zorg-, hulp- en dienstverleningsproces opnieuw bekijken en eventueel aanpassen. Hierbij is er behoefte aan inhoudelijke en procesbegeleiding van een onafhankelijke partij als de Saxion Hogescholen.
Verder gaat het consortium onderzoek verrichten naar het innovatieve aanbod van begeleid en beschermd wonen voor jeugdigen. Ten slotte wil het consortium kennisontwikkeling, onderwijs en praktijk integreren en kennis overdragen aan derden. Het consortium maakt voor de realisatie van haar doelstelling gebruik van Best Practices Unit (BUP). Daarin delen professionals hun kennis, vertalen die naar de nieuwe praktijk en ontwikkelen innovatieve werkprocessen. Ter ondersteuning verricht de hogeschool literatuuronderzoek en beschrijft het best practices en een zorgprogramma. Daarnaast doet een onderzoeksteam, dat onder meer bestaat uit professionals en docenten en studenten van de hogeschool, nog ondersteunend onderzoek. Workshops en themabijeenkomsten moeten zorgen voor de kenniscirculatie. De uitkomsten krijgen bekendheid via onder andere leerpakketten, zorgprogramma’s, best practices, artikelen, nationale en internationale congressen.

Contactinformatie

Saxion Hogescholen Enschede

Geralien Holsbrink-Engels
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (053) 487 1971

Netwerk- en projectleden