Beter opsporen met het lab op zak

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2012
Einddatum
30 september 2016
Thema's
ICT

Beter opsporen met het lab op zak

Gebruiksmogelijkheden en de effecten van de nieuwe technieken in de opsporingspraktijk

PRO-3-12

Aanleiding
Door technische innovaties zal het forensische sporenonderzoek in de toekomst heel anders worden verricht dan nu het geval is. Ontwikkelingen in DNA-onderzoek, dactyloscopisch onderzoek en chemisch onderzoek maken het in de nabije toekomst mogelijk om aangetroffen sporen al op het plaats delict te analyseren. Doordat opsporingsteams resultaten hierdoor direct kunnen gebruiken in het verdere opsporingsproces, kan sporenonderzoek een grotere invloed krijgen op dit proces. De technologische innovaties brengen nieuwe kansen met zich mee, maar ook nieuwe risico’s en dilemma’s voor de betrokken opsporingsprofessionals. Het is belangrijk deze in kaart te brengen alvorens de technieken ter plaatse ingezet gaan worden.


Doelstelling
Het onderzoeksprogramma ‘Beter opsporen met het lab op zak’ heeft als doel kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de gebruiksmogelijkheden en de effecten van nieuwe technieken in de opsporingspraktijk. Verder ontwikkelt en toetst de projectgroep strategieën waarmee professionals deze nieuwe technieken optimaal kunnen inzetten, terwijl de integriteit van het opsporingsproces gewaarborgd blijft.

De projectgroep brengt via dossieronderzoek en interviews met professionals in kaart in welke situaties de drie opsporingstechnieken het meest zinvol ingezet kunnen worden en de grootste meerwaarde bieden. Met experimenten op geënsceneerde plaatsen delict wordt onderzocht hoe rechercheurs de technieken in de praktijk in zouden zetten, wat de gevolgen daarvan zijn voor het opsporingsproces en met welke strategieën geconstateerde knelpunten kunnen worden weggenomen. Deze experimentele onderzoeksopzet biedt de mogelijkheid om de effecten te onderzoeken van opsporingstechnieken die nog niet zijn ‘uitontwikkeld’.


Beoogde resultaten
Met dit programma wordt nieuwe kennis gegenereerd waarmee professionals in het forensische veld bewuste keuzes kunnen maken over:
• de wijze waarop ze nieuwe opsporingstechnieken in de toekomst inzetten;
• de inrichting van het opsporingsproces;
• benodigde competenties van professionals.

De projectgroep wisselt intern resultaten uit tijdens werkbijeenkomsten en via rapporten. Ze deelt kennis actief met externe professionals en kennisinstellingen door hen tijdens het project uit te nodigen om te participeren, door publicaties en door gastcolleges en presentaties te geven op congressen. De docenten van de betrokken opleidingen voeren met professionals en studenten het onderzoek uit en integreren de kennis vervolgens in het reguliere onderwijs.

Naast kennis voor de praktijk levert dit onderzoeksprogramma inzichten op in cognitieve processen zoals informatievergaring, zoekstrategieën, waarneming, interpretatie, verwachtingseffecten, besluitvorming en het ontstaan van tunnelvisie. Deze kennis wordt gedeeld met het wetenschappelijk veld door publicaties en deelname aan wetenschappelijke congressen.

Tot slot zal een publicatie van de resultaten worden gepresenteerd tijdens een conferentie over nieuwe technologieën in de opsporingspraktijk.

Contactinformatie

HvA - Maagdenhuis

Christianne de Poot
Contactpersoon

Dymph van Outersterp
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020 - 595 33 28

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden