Better Wetter: naar een Toekomstbestendig Watersysteem in Noordoost Fryslân

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2016
Einddatum
30 juni 2018
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu, Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening
Regeling
RAAK-publiek

Better Wetter: naar een Toekomstbestendig Watersysteem in Noordoost Fryslân

Aanleiding
De ‘houdbaarheidsdatum’ van het traditionele waterbeheer lijkt bereikt. In Noordoost-Fryslân heeft traditioneel afwateren en ontwateren geleid tot maaivelddaling in de veenweidegebieden en daaraan gerelateerde CO2-uitstoot en uitspoeling van nutriënten in het grond- en oppervlaktewater. Gevolg is een verlies aan waterbergingscapaciteit en een achteruitgang van de waterkwaliteit. Bij zware regenval is het moeilijk om wateroverlast te voorkomen en bij droogte ontstaan veel sneller dan voorheen watertekorten. Ook staan veel unieke ecologische waarden in de veenweidegebieden onder druk of zijn verdwenen. Klimaatveranderingen versterken deze problematiek.
Professionals van het Wetterskip, gemeenten, provincie en natuurorganisaties hebben de vraag gesteld hoe ze het watersysteem in Noordoost-Fryslân duurzamer en toekomstbestendiger kunnen maken.

Doelstelling
De onderzoeksvraag van dit RAAK-project is: In welke mate dragen nieuwe vormen van duurzaam, slim waterbeheer bij aan de toekomstbestendigheid van het watersysteem in Noordoost-Fryslân?

De deelnemers aan dit project ontwikkelen kennis over een klimaatadaptief watersysteem in veengebieden. Ze onderzoeken nieuwe vormen van waterbeheer, functies en functiecombinaties en de relatie met het toekomstbestendiger maken van het watersysteem (flexibel waterpeil, berging in een natuurgebied, natte teelt, natuurvriendelijke oevers, etc.). Ze doen dit door met elkaar en met andere actoren uit de regionale samenleving
a) het watersysteem te onderzoeken, en
b) te experimenteren met innovatief waterbeheer in het gebied.

Beoogde resultaten
Het concrete resultaat van dit project is een digitaal handboek voor de waterbeheerders, planologen, natuurbeheerders en andere betrokken professionals. Het handboek bestaat uit een analyse van het watersysteem in het gebied, een klimaatstresstest, een gidsmodel voor het vasthouden en schoonhouden van water, beschreven innovatieve oplossingsrichtingen, een 3D animatie, een participatieve handreiking met ontwerprichtlijnen, beschreven ervaringen en enkele toekomstscenario’s voor het gebied. Het handboek is gekoppeld aan een veldwerkplaats en kennismanagementsysteem.
Over de nieuwe (generieke) kennis wordt gepubliceerd en verschillende opleidingen van Hogeschool VHL en Hogeschool NHL zullen de opgedane kennis gebruiken in het onderwijs.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Paul van Eijk
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Susan van der Giessen
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Altenburg & Wymenga
  • Friese Milieu Federatie
  • Gemeente Achtkarspelen
  • Gemeente Ferwerderadiel
  • Noardlike Fryske Walden
  • Nordwin College