Bewegen op de basisschool

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2009
Einddatum
1 mei 2011
Thema's
Gezondheid en Zorg, Onderwijs

Aanleiding
Professionals van de GGD’en Hart voor Brabant en West-Brabant ondersteunen basisscholen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl. Voldoende bewegen is daar een belangrijk aspect van. De professionals van de GGD’en stellen echter vast dat zij onvoldoende kennis hebben over bewegingsstimulering.

Deze vraag valt samen met de brede invoering van combinatiefunctionarissen in de gemeente Tilburg.
Een combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever maar werkzaam in twee sectoren, het onderwijs en de sport. Doel van de combinatiefuncties is het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen. De aanstelling van combinatiefunctionarissen is een unieke kans om sport en bewegen een structurelere plaats te geven binnen de basisschool. Enkele reeds werkzame combinatiefunctionarissen hebben tijdens een ‘expertmeeting combinatiefuncties’ aan Fontys Sporthogeschool de vraag voorgelegd hoe basisschoolkinderen tot een actievere leefstijl kunnen worden gestimuleerd. Zij constateren namelijk dat zij, grotendeels opgeleid als leraar bewegingsonderwijs, te weinig kennis hebben van gedragsbeïnvloeding buiten de gymzaal.

Doelstelling
Fontys Sporthogeschool, de GGD’en Hart voor Brabant en West-Brabant, en de afdeling Sportontwikkeling van de gemeente Tilburg vormen een consortium die de volgende doelen willen bereiken:

- Een regionale intersectorale kennisinfrastructuur rondom bewegingsstimulering op en via basisscholen;
- Verhoging van het kennisniveau van de betrokken professionals;
- Een innovatief pakket maatregelen voor bewegingsstimulering op en via basisscholen;
- Een instrument voor de evaluatie van beweeggedrag op en rond basisscholen;
- De ontwikkelde methode implementeren in bestaande regionale initiatieven gericht op gezondheidsbevordering via basisscholen;
- Duurzame doorwerking bewerkstelligen door de ontwikkelde kennis en methodiek te gaan verspreiden naar andere GGD’en en gemeenten.

Beoogde resultaten
Het unieke van dit programma is dat gepoogd wordt met name die kinderen te bereiken die uit zichzelf minder bewegen. Daarom wordt niet alleen ingezet op sportbeoefening, maar ook op onderdelen van het dagelijkse schoolprogramma zoals de gymles en pauzes, en op bijvoorbeeld lopend/fietsend naar school. Door deze integrale aanpak wordt de kans op succes vergroot.

Kenniscirculatie vindt onder andere plaats in de focusgroepen, de projectgroep, en tijdens de pilots op de basisscholen. Verdere verspreiding vindt plaats door de ontwikkelde kennis via de consortiumpartners te implementeren in bestaande initiatieven en de invoering van de combinatiefuncties in Tilburg. De projectgroep verzorgt workshops voor professionals van de consortiumpartners en van vergelijkbare organisaties. Via publicaties in vakbladen wordt het ontwikkelde pakket maatregelen landelijk onder de aandacht gebracht, en geïnteresseerde professionals kunnen ondersteuning krijgen van de werkgroep ‘Bewegen op School’ met vertegenwoordigers van GGD’en, FSH, en de Sportbedrijven. Met alle basisscholen wordt de kennis bovendien gedeeld via de bestaande op scholen gerichte websites van de consortiumpartners

Contactinformatie

Fontys Sporthogeschool

Lars Borghouts
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877-873259

Johan Vlugter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877-875454