Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Bijdrage aan de concurrentiekracht van de batchgerichte procesindustrie binnen het MKB

Thema's:
Proces- en Voedselindustrie, ICT
Doorlooptijd:
van 1 februari 2006 tot 1 april 2007
In Brabant werken 80.000 mensen binnen de procesindustrie. De procesindustrie omvat vele sectoren, bijvoorbeeld chemie, glas- en bouwmaterialen, farmacie en de food-industrie). Het is een vaak onderschatte, maar belangrijke, pijler onder de Noord-Brabantse economie. De industrie heeft te maken met toenemende concurrentie door globalisering en de verplaatsing van activiteiten naar het (Verre) Oosten. Een quickscan onder bedrijven heeft aangetoond dat de procesindustrie efficiënter moet gaan produceren om haar marktpositie te kunnen behouden. Daarnaast is goed opgeleid personeel nodig.
Door slimmer en/of duurzamer te produceren kunnen bovenstaande bedreigingen het hoofd worden geboden. Verhoging van de productiviteit door proces- en productinnovatie en efficiëntiemaatregelen moet uiteindelijk leiden tot een betere balans tussen kostenreductie, technische haalbaarheid en milieuzorg. Zoals in de gehele industrie, spelen ook bij het MKB van de batchgerichte procesindustrie de volgende onderwerpen een steeds grotere rol: constante productkwaliteit, Tracking en Tracing, operationele kosten, (inter)nationale wettelijke eisen en duurzaamheid. De multinationals in deze branche hebben deze uitdaging al geruime tijd geleden opgepakt. Binnen het consortium is veel ervaring aanwezig met de manier waarop deze uitdagingen aangepakt en geïmplementeerd kunnen worden. Het doel is kennis en methoden te ontwikkelen die een laagdrempelige introductie van nieuwe technologieën binnen het MKB mogelijk maakt en zorgt voor doorbraken op deze onderwerpen.