Bio-energie en biobrandstoffen in Zeeland

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2007
Einddatum
31 december 2008
Thema's
Duurzaamheid en Energie

In Zeeland nemen de grote industriële bedrijven daadwerkelijke initiatieven tot het gebruik en de productie van bio-energie en biobrandstoffen. Het regionale MKB ziet kansen in deze markt, maar slaagt er niet in direct aan te sluiten bij de nieuwe mogelijkheden. De bedrijven willen innoveren en vragen om nieuwe kennis en samenwerking. Ook in de agrarische sector zien bedrijven nieuwe perspectieven in de teelt van gewassen voor bio-energie. Dit programma wil bedrijven op weg helpen in de nieuwe markt van bio-energie en biobrandstoffen.

In het consortium willen 17 MKB bedrijven, Syntens, het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt en de kennisinstituten van ROC Zeeland en Hogeschool Zeeland een kenniscentrum voor het midden- en kleinbedrijf voor bio-energie en biobrandstoffen opzetten. Doelstelling van het project is om concrete antwoorden te geven op de kennisvragen van de bedrijven door de opzet van kennisuitwisseling, onderzoek en samenwerking. De projectaanvraag geeft invulling aan het Zeeuw Kennis Akkoord en sluit aan bij het provinciaal sociaaleconomisch beleidsplan, het beleid van de landelijke overheid en de ontwikkelingen van grote industriële bedrijven als Delta en Nedalco. Een regionaal innovatieprogramma voor MKB rond het thema bio-energie en biobrandstoffen past zeer goed in de nieuwe rol van de Hogeschool Zeeland als modern onderzoeksinstituut.

In het praktijkgestuurd onderzoek is de kennisvraag van de bedrijven bepalend en wordt in nauwe interactie gewerkt met de opdrachtgevers. Vernieuwend in de aanpak is het denken in ketens. Een enkele schakel van de gehele keten van productie tot eindgebruiker is niet in staat om succesvol en duurzaam de introductie van bio-energie en biobrandstoffen te realiseren. De marktvraag is bepalend voor een duurzame succesvolle introductie van innovaties.

Het innovatieproject bio-energie en biobrandstoffen omvat een viertal deelprojecten.
- Kenniscirculatie bio-energie en biobrandstoffen tussen ondernemers en Hogeschool Zeeland
- Toepassing van biobrandstoffen in de recreatievaart
- Gebruik van biobrandstoffen in wegvervoer
- Kleinschalige productie van bio-energie en biobrandstoffen in Zeeland

Het RAAK project wil concrete resultaten boeken:
- de lesmodule bio-energie en biobrandstoffen voor de technische opleidingen aan HZ (Department of Engineering), die ook aan externen wordt aangeboden om in hun behoefte aan scholing te voorzien.
- het project duurzame voortstuwing in de recreatievaart in Zeeland
- het project Zeeuwse keten biobrandstoffen in het wegvervoer in Zeeland
- een productie installatie bio-energie en/of biobrandstof in Zeeland

Ruime aandacht geeft het programma aan evaluatie en meting van de resultaten en effecten van het project. Verspreiding van kennis en leerervaringen is een belangrijk onderdeel. Samenwerking en afstemming met andere initiatieven op dit terrein is deel van het programma.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Pieter Vollaard
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118 489 472

Netwerk- en projectleden