Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Biocomposieten voor bouwkundige en civiele toepassingen

Thema's:
Duurzaamheid en Energie, Polymeren, Chemie en kunststoffen, Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Maakindustrie
Doorlooptijd:
van 1 oktober 2014 tot 28 februari 2017
Biocomposieten voor bouwkundige en civiele toepassingen
Casestudie ‘biobased brug Terneuzen’

Aanleiding
Composieten of vezelversterkte kunststoffen zijn relatief nieuwe materialen die steeds vaker in allerhande producten opduiken – van automotive industrie tot bouw- en infrastructuursector. De ijzersterke, lichtgewicht materialen zijn gemakkelijk en flexibel te verwerken en weinig onderhoudsgevoelig.
Composieten zijn echter milieubelastend, daarom groeit de belangstelling voor 100 procent biobased composieten. Vanuit MKB-bedrijven bestaat er veel behoefte aan meer kennis over toepassing, ontwerp, houdbaarheid, kosteneffectiviteit en regelgeving rond biocomposieten. Dit project wil een antwoord leveren op deze vragen, aan de hand van de casestudie ‘biobased brug Terneuzen’ – een wereldwijd uniek en ambitieus project.

Doelstelling
De centrale vraagstelling in dit project luidt: ‘Hoe kunnen we biocomposieten inzetten in bouwkundige en civiele toepassingen zoals bruggen, waarbij wordt voldaan aan regelgeving en technische eisen?’
Daarnaast ligt de focus op kostenefficiëntie en verbeterde milieukundige impact.
De vraagstelling richt zich op het reeds lopende project ‘biobased brug Terneuzen’; een ambitieus en innovatief project, omdat er nog nergens ter wereld een brug is gerealiseerd die uit 100 procent biocomposieten bestaat.

Beoogde resultaten
Het project levert de volgende resultaten op:
- inzicht in de marktkansen en –belemmeringen voor biocomposieten;
- inzicht in materialen en regelgeving;
- programma van eisen en een realistisch brugontwerp (op basis van een vergelijking en analyse van een aantal ontwerpvarianten);
- ontwikkeling van een geoptimaliseerde realistische productiemethode voor deze brug;
- realisatie van demonstratoropstelling voor automatisering van biocomposietproductie;
- productie van een onderdeel van de brug;
- verspreiding van de ontwikkelde kennis, o.a. via een e-book ‘Biocomposieten – basiskennis’.