Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Biogasboot

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
Doorlooptijd:
van 1 maart 2017 tot 31 augustus 2017
Dit projectvoorstel beschrijft een praktijkonderzoek naar de visualisatie van data over massastromen binnen vergistingsprocessen op De Biogasboot; een innovatief pilotproject op De Ceuvel in Buiksloterham. De Biogasboot is een prototype biovergister die een gedecentraliseerde VANG-toepassing mogelijk maakt. Datavisualisatie van de massastromen binnen de context van het MKB zou een eerste stap zijn in de richting van betere en bredere inzet van vergistingstechnologie voor MKB’s die gedecentraliseerd biotische afvalstromen willen verwerken tot nieuwe grondstoffen. Bij dit praktijkonderzoek gaan studenten onderzoeken hoe ze data inzichtelijk kunnen maken rondom het vergistingsproces in de biogasboot. Met behulp van sensoren en displays worden inzichten gecreëerd in de werking en de mogelijke optimalisatie van dit proces. Daarnaast biedt deze setup een mogelijkheid om de 60.000 bezoekers per jaar bij de Ceuvel te inspireren en inzicht te geven in het belang van het sluiten van kringlopen. Met behulp van de expertise van het Citizen Data Lab en het lectoraat Urban Technology van de HvA, gaan studenten onderzoeken hoe rauwe sensorische data die tijdens het vergistingsproces verzameld wordt, kan worden vertaald naar relevante inzichten voor de bezoekers en de gebruikers van de Biogasboot. Met dit praktijkonderzoek wil de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met Café de Ceuvel en adviesbureau A46K, de volgende onderzoeksvraag beantwoorden: Hoe kan sensorische informatie over de werking van een biovergister het beste inzichtelijk worden gemaakt voor bezoekers en gebruikers die geïnteresseerd zijn in het omzetten van afval naar nieuwe grondstoffen?

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden