Biopolymeren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juni 2009
Einddatum
1 juni 2011
Thema's
Polymeren, Chemie en kunststoffen, Duurzaamheid en Energie

Aanleiding
In de contacten van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen en Syntens met het bedrijfsleven blijkt regelmatig dat het midden- en kleinbedrijf en ook grotere (industriele) organisaties veel belangstelling heeft voor de ontwikkeling en toepassing van biopolymeren, zeker gezien de toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen. In samenwerking met het Biopolymeer Applicatie Centrum (BAG), Federatie NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie), Syntens en Avans Hogeschool heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen besloten om dit programma op te zetten.

Doelstelling
Op basis van concrete vragen vanuit het bedrijfsleven richt dit programma zich op het vergroten en verspreiden van kennis op het gebied van biopolymeren. Het streven is daarbij meer en vooral duurzamere relaties tussen bedrijven en beide hogescholen op te bouwen en te continueren. Dit willen zij bereiken door de vorming van een expertisecentrum op gebied van ontwikkeling en toepassing van biopolymeren. Van start wordt gegaan in dit programma met een groep van 12 bedrijven. Zij hebben allen iets van doen met biopolymeren en zijn onder te verdelen in grondstofleveranciers, verwerkers en eindgebruikers. Hun onderzoeksvragen kunnen globaal in vier clusters verdeeld worden: (on)mogelijkheden van biomaterialen in kaart brengen, optimalisatie van het verwerkingsproces, degradatieproces / afbreekbaarheid / recycling onderzoeken, gebruik maken van de specifieke eigenschappen van biopolymeren vooronderzoeken naar specifieke toepassingen.

Binnen de vier clusters worden projecten, stage- en afstudeeropdrachten geformuleerd zodat tijdens de onderzoeken (uitgevoerd door Fontys en Avans in samenwerking met de bedrijven) meer kennis en ervaring gecreëerd wordt op het gebied van biopolymeren. Tijdens uitvoering van de projecten wordt ook kennis en ervaring gebruikt van andere organisaties die actief zijn op het gebied van biopolymeren. Hiervoor hebben TU/e, WUR, BCPN en DDC al medewerking toegezegd. Natuurlijk is het de bedoeling dat er meer bedrijven gaan deelnemen in de loop van het project; ook hun input draagt bij aan het vergroten van de kennis en ervaring op het gebied van biopolymeren.

Beoogde resultaten
Door het brede karakter van biopolymeren worden niet alleen bedrijven en instellingen binnen Brabant betrokken, maar wordt er op landelijk niveau samenwerking opgezet. Streefcijfers om tijdens de looptijd van het project te bereiken:
- bedrijven informeren ca 100
- bedrijfscontacten leggen ca 50
- kleine onderzoeken uitvoeren ca 10
- grote onderzoeken / samenwerking tussen bedrijven ca 7

Binnen het beschreven programma over biopolymeren is kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven en beide hogescholen een belangrijke doelstelling. De verhoging van het kennisniveau van de deelnemende bedrijven en hogescholen wordt in belangrijke mate bepaald door het onderzoek door Fontys Hogeschool en Avans Hogeschool over de probleemstellingen van bedrijven. Natuurlijk is bij de bedrijven al veel kennis aanwezig op het gebied van biopolymeren. Ook deze al aanwezige kennis en ervaring wordt uitgewisseld tussen de bedrijven en de hogescholen, maar ook tussen de bedrijven onderling. Al deze informatie wordt zoveel mogelijk in een kennisbank gepubliceerd. Ook na afloop van het RAAK-programma dient de kennis in stand te worden gehouden, uitgebreid en gedeeld met zoveel mogelijk belangstellenden. Hierbij is het van belang dat het tijdens het project te vormen biopolymeren-expertisecentrum (gevormd door Fontys Hogeschool en Avans Hogeschool) een grote bekendheid verkrijgt bij het MKB. Een andere manier waarop de kennis gecirculeerd gaat worden, is door deze in te bouwen in het onderwijs-curriculum. Studenten zullen dan al tijdens hun opleiding het belang inzien van de ontwikkeling van materialen die duurzaam zijn, voor mens en milieu, en dus maatschappelijk verantwoord. Op deze manieren kunnen de kennis, ervaring en contacten die tijdens het RAAK-project tot stand komen, ook na afloop van het project, duurzaam door blijven werken.

Contactinformatie

Fontys Hogeschool Eindhoven

E.A.M. Smets
Contactpersoon

Johan Vlugter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877-875454

Marloes Eijsvogels - van Leur
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877-877843

Elcke Schoenmaker
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877 878 641

Netwerk- en projectleden