Bouw Innovatie - Design als tool

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2007
Einddatum
1 september 2009
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening

In samenspraak tussen de regionale bedrijven en twee Hogescholen (HU en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht HKU) richt dit RAAK-programma zich op bedrijfsvragen gerelateerd aan de bestaande voorraad woningen, herstructurering en het “nieuwe bouwen”. Het integrale denken en keten-denken rond bouwen komt hieruit voort. De vragen van de bedrijven worden in dit programma beantwoord door de inzet van multidisciplinaire teams en methoden en technieken uit verschillende vakgebieden en kennisdomeinen.

De vraag van bedrijven staat centraal in Bouw Innovatie – Design als tool. Binnen het programma is ruimte voor experimenten, ook in samenwerkingsvormen en toegepast onderzoek. In het competentiegerichte onderwijs zijn vele momenten ontstaan waar het uitvoeren van projecten bijdraagt aan het behalen van de gewenste competenties. Voor bedrijven leidt de inzet van jong talent tot aantoonbare resultaten.

Binnen dit project wordt een projectcentrum opgezet als verbindende schakel tussen de ontwikkeling van kennis en de toepassing van kennis. Het projectcentrum is erop gericht om systematisch, structureel en duurzaam in te zetten op kenniscirculatie, actieve vraagarticulatie, netwerkvorming met de functie van “makelen en schakelen”. Het projectcentrum wordt in een bedrijfsmodel opgezet en biedt ruimte aan projecten die de diverse onderwijsdisciplines dwars doorkruisen. Het projectcentrum wordt aangestuurd vanuit het kenniscentrum Bouw. Binnen de HU zijn de lectoraten direct aan de kenniscentra verbonden. De lectoren dragen inhoudelijk en organisatorisch een sturende rol in het programma.

Bij start van het programma Bouw Innovatie-design als tool, zullen de projecten met name gericht zijn op die MKB bedrijven die aan het Industrieel Bouwen gerelateerd zijn. Samen met de opdrachtgever, het bedrijf dat de vraag neerlegt, wordt de projectdefinitie uitgewerkt en wordt gekeken welke studierichtingen er bij de uitwerking van de vraag betrokken worden: de vraag operationalisering.

De bedrijven die projecten uitvoeren in het programma, krijgen toegang tot het talent en de kennis die aanwezig is bij de Hogeschool Utrecht. De kennisinfrastructuur wordt daardoor opengebroken voor kennisvragen afkomstig uit het MKB. Door vraagstukken multidisciplinair te benaderen in combinatie met de inzet van jonge mensen, wordt het mogelijk om te komen tot innovatieve oplossingen. De combinatie creativiteit en techniek, vormt daarbij een onderscheidend element.

Op deze wijze zet de HU Faculteit Natuur en Techniek in op de verankering van de structurele samenwerking met bedrijven en een systematische benadering van externe projecten.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Erlijn Eweg
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030-2388182