Bouwen met Levende Natuur

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2010
Einddatum
1 september 2014
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Natuur en Milieu

Aanleiding
De klimaatverandering heeft grote consequenties voor het kustbeheer. In Nederland heeft de Deltacommissie daarvoor de uitdagingen op een rij gezet. Eén daarvan is robuuste innovatieve oplossingen te ontwikkelen die duurzame waterveiligheid combineren met versterken van andere functies als natuur en recreatie. Bouwen met levenden natuur (Building with Nature) oplossingen voor kustveiligheid richten zich op het inzetten van natuurlijke materialen als zand en slib, schelpdieren, vegetatie en natuurlijke processen als (voor)oeverversteviging en opslibbing. Hier wordt sinds enige tijd onderzoek naar gedaan. De kennis vanuit deze onderzoeken vraagt om toepassing, testen en toetsen. Kustbeheerders (Rijkswaterstaat, waterschappen) en haar opdrachtnemers (marktpartijen als ingenieursbureaus en aannemers) vragen dan ook om doorontwikkeling van deze kennis naar toepasbare producten. In dit onderzoeksproject slaan Deltares, dé kennisinstelling op het gebied van Building with Nature concepten, en de Delta Academy van Hogeschool Zeeland de handen ineen met het werkveld (Rijkswaterstaat, waterschappen, Ecoshape) om een onderzoeksstructuur voor praktijkgericht onderzoek op dit kennisgebied te ontwikkelen.

Doelstelling
De onderzoeksvraag, Hoe kan de kennis van Building with Nature toepasbaar worden gemaakt voor de professional?, is nader gespecificeerd in vier deelvragen:
1. Welke ‘Building with Nature’ concepten zijn beschikbaar in relatie tot waterveiligheid?
2. Welke eisen en wensen stellen professionals (uitvoerders en kustbeheerders) aan waterbouwkundige oplossingen en hoe kunnen deze worden omgevormd tot een bruikbaar toetsingskader en aanbestedingskader?
3. Welke praktijkproeven van toepassing van Building with Nature zijn bekend, wat is hun onderbouwing, wat ontbreekt daarin voor toepassing in de werkpraktijk? Welke aanvullende gegevens zijn nodig om de praktijkproeven op te waarderen tot proven technology?
4. Hoe kan de kennis en ervaring over de concepten, de praktijkproeven, het toetsingskader en het aanbestedingskader ontsloten worden, beschikbaar gemaakt worden en gebruikt worden door (toekomstige) professionals.
Praktijkproeven vormen de verbinding tussen de concepten van Building with Nature en de toepassing ervan. In een aantal onderzoekscycli worden hieruit valide en bruikbare resultaten gegenereerd die antwoord geven op de onderzoeksvragen. Het onderzoek aan de deelvragen wordt uitgevoerd in vier onderzoeksteams die gecoördineerd worden door een programmateam – onder voorzitterschap van de lector - en een consortium onder voorzitterschap van Rijkswaterstaat.

Beoogde resultaten
De onderzoeksstructuur biedt de basis om na afloop van dit project nieuwe praktijkgerichte onderzoeksvragen van professionals, bedrijven en kennisinstellingen uit te voeren die vervolgens kunnen worden geïmplementeerd in het werkveld. Onderdeel van het project is de doorwerking naar het onderwijs voor de professionals van de toekomst door middel van de deelnemende lector en docent-onderzoekers. Het onderzoek levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van de Delta Academy om toonaangevend te zijn in het delta beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek met als speerpunt Bouwen met levende natuur.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Marlies van Eenennaam
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489207

van Tilburg
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118 489 325

Consortiumleden