Bronnen van continuiteit: professioneel handelen in het reclasseringsproces

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 september 2013
Thema's
Gedrag en Maatschappij
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Reclasseringswerkers maken heel duidelijk dat zij het moeilijk vinden om hun werk goed te doen nu het politieke klimaat is gericht op hard en lang straffen en de samenleving wonderen van ze verwacht. Reclasseringswerkers dragen tegenwoordig meer verantwoordelijkheid voor risicomanagement en controle van hun cliënten, met wie ze tegelijkertijd werken aan re-integratie en gedragsverandering, wat nodig is om recidive te voorkomen.
Voor de merendeels sociaal-agogisch opgeleide reclasseringswerkers leidt dit tot handelingsverlegenheid en methodische vragen. Daarnaast hebben ze last van de opdeling van de rechtsgang en het reclasseringsproces in afzonderlijke stappen en interventies, waardoor niet alleen cliënten uitvallen, maar waardoor soms ook delinquente burgers – tijdens een wachttijd – zonder enige vorm van toezicht zijn.

Doelstelling
Dit praktijkgerichte onderzoeksproject heeft daarom als doel reclasseringswerkers te ondersteunen bij het verminderen van hun handelingsverlegenheid en het versterken van hun professionele handelen en daarmee bij te dragen aan het verminderen van recidive.
Specifiek gaat het hierbij om de versterking van het handelen van reclasseringswerkers.
Ten eerste rond het aangaan van een effectieve doelgerichte relatie met reclasseringscliënten waarbij controlerende activiteiten (gericht op risicobeheersing) en begeleidende activiteiten (gericht op re-integratie en gedragsverandering) zijn gecombineerd.
Ten tweede rond het ontwikkelen van een werkwijze waardoor professionals zelf meer samenhang kunnen brengen in het justitietraject, gegeven de organisatorische opdeling in stappen van de rechtsgang. Deze samenhang is nodig om te kunnen werken aan zowel risicobeheersing als re-integratie.

Beoogde resultaten
• Onderbouwde, praktijkgerichte kennis over kenmerken van een effectieve relatie vertaald in interventies, een alliantiemonitor, een instructievideo en een training.
• Onderbouwde praktijkgerichte kennis over een model dat de samenhang in het werk met delinquente burgers vergroot, vertaald in beschreven interventies en een training.
• Netwerkvorming door duurzame netwerken samen te voegen tot een sterk, doelgericht consortium.
• Deskundigheidsbevordering van docenten en studenten aan vijf hogescholen.
• Vertaling van de nieuwe kennis in een vernieuwde basismethodiek en instrumenten voor het onderwijs in de minor Werken in gedwongen kader (10 hogescholen, 300 studenten per jaar).
• Disseminatie van de kennis via expertmeetings, congressen, publicaties, onderwijs en het kennisplatform Forensisch social work.
De resultaten leveren daarnaast gegevens voor het onderzoeksprogramma van het lectoraat.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Anneke Menger
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 92 22

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden