Carlab

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2009
Einddatum
1 november 2013
Thema's
Duurzaamheid en Energie, Maakindustrie, Logistiek en Transport

Aanleiding
De automotive Industrie is met in totaal ruwweg 42.500 werknemers bij voertuigfabrikanten, toeleveranciers en kennisinstellingen een belangrijke sector voor de Nederlandse economie.Onderzoek en ontwikkeling, resulterend in innovaties, vinden met name plaats bij toeleveranciers. De Nederlandse automotive Industrie bestaat hoofdzakelijk uit toeleveranciers.
Hier liggen dus kansen om de positie van Nederland als kenniseconomie uit te bouwen. Dit onderkennend hebben de Nederlandse automotive branche en de overheid de handen in elkaar geslagen en het innovatie programma HTAS (High Tech Automotive Systems) opgezet. Deze publiek-private samenwerking is een open programma waarin bedrijven, kennisinstellingen en
overheidsinstellingen participeren.

Veel participerende automotive bedrijven hebben de behoefte om nieuwe innovatieve componenten of (deel-)systemen onder werkelijke gebruiksomstandigheden en in samenhang met andere voertuigsystemen te kunnen testen. Deze zogenaamde integratietesten worden doorgaans uitgevoerd met behulp van een specifiek daarvoor opgezet testvoertuig wat, zeker voor MKB-bedrijven, meestal onbetaalbaar is. Daarom bestaat de wens om dergelijke testen te kunnen uitvoeren met gebruikmaking van een multi-inzetbaar permanent geïnstrumenteerd testvoertuig waarmee steeds andere componenten kunnen worden getest.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van het RAAK-PRO project is het ontwikkelen van een methode om op een gestructureerde effectieve wijze integratie testen uit te kunnen voeren. Belangrijke aspectenzijn daarbij:
• een zodanige inrichting van de veldtesten dat resultaten van verschillende veldtesten gericht op eenzelfde component of deelsysteem, onderling vergeleken kunnen worden;
• het aanpassen van twee personenwagens tot een Multi-inzetbaar permanent geïnstrumenteerd testvoertuig, waarmee steeds andere componenten kunnen worden getest;
• een geschikte data-verwerkingsmethode die toestaat om de verscheidenheid aan realtime verkregen signalen te verwerken tot goed interpreteerbare testresultaten;
• het uitvoeren van twee programmalijnen

Beoogde resultaten
Door de industrie zullen steeds nieuwe componenten en/of (sub)systemen worden aangereikt met het verzoek deze te onderwerpen aan integratietesten. Binnen dit project zullen twee rijdende laboratoria worden opgebouwd gerelateerd aan de twee HTAS speerpunten 'Driving Guidance' en 'Efficient Vehicle'. Met ieder rijdend laboratorium wordt een onderzoeksprogramma uitgevoerd, de eerste gericht op stabiliteit en het rijgedrag van wegvoertuigen, de tweede op het reduceren van emissies en verlagen van brandstofverbruik.
Het levert vijf concrete resultaten op: testmethodiek en -middelen, een impuls op het vlak van automotive onderzoek, promotie, een versterking van het automotive onderwijs en een intensivering van de samenwerking tussen diverse automotive partijen.

Het onderzoeksveld deelt de behoefte van het bedrijfsleven om componenten of (deel-)systemen onder werkelijke gebruiksomstandigheden en in relatie tot andere voertuigsystemen te kunnen testen. Zo zullen de voertuigen bijvoorbeeld worden gebruikt om simulatiemodellen te valideren. De te verkrijgen inzichten maken het mogelijk om testmethoden te verbeteren,
hetgeen de automotive sector ten gunste komt.

Dit voorstel staat niet op zichzelf maar is een onderdeel van het meer omvattende CARLAB initiatief. De middellange termijn strategie daarvan is dat rond 2012 het CARLAB zelfstandig, zonder overheidsondersteuning, kan opereren door haar diensten en faciliteiten aan te bieden aan Industrie, onderzoek en opleiding.

Contactinformatie

Fontys Hogeschool Eindhoven

Henk Lupker
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877-87 08 43

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden