Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Chemicaliënbestrijding op het water

Thema's:
Landbouw, Natuur en Milieu
Doorlooptijd:
van 1 december 2009 tot 1 december 2011
Aanleiding
Op het gebied van oliebestrijding is heel veel bekend, maar chemicaliënbestrijding op het water staat wereldwijd nog in de kinderschoenen. Als mkb is het dan ook moeilijk services, systemen en/of middelen op het gebied van chemicaliënbestrijding te ontwikkelen, omdat er nog zo weinig bekend is. De verschillende mkb-partijen constateren ten eerste dat zij nog te weinig weten over chemicaliënbestrijding om gericht bestrijdingsmiddelen, procedures, services, adviezen e.d. te kunnen ontwikkelen. Ten tweede is de wel aanwezige kennis zeer moeilijk toegankelijk en bovendien verspreid aanwezig. Zij vragen de NHL Hogeschool te voorzien in bundeling van voor hen relevante kennis, en aanvullend onderzoek uit te voeren om meer duidelijkheid te verschaffen in deze materie.

Doelstelling
Doel van dit project is de bestaande nationale en internationale kennis, aangevuld met eigen inbreng/onderzoek, zodanig te bundelen dat deze kennis voor de betrokken bedrijven en kennisinstellingen beter toegankelijker en van een hoger niveau wordt.

Beoogde resultaten
Resultaat is dat na afloop van dit RAAK project de mkb-ers beter in staat zijn te innoveren in nieuwe of verbeterde chemicaliënbestrijdingsmiddelen/methoden. Het project wil een bijdrage leveren aan het ontstaan van meer, maar vooral duurzame relaties tussen NHL, bedrijven en (kennis)instellingen die betrokken zijn bij de preventie, preparatie en de bestrijding van ongevallen op het water waarbij chemicaliën zijn betrokken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de reeds aanwezige expertise binnen het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement, en de maritieme en offshore opleidingen van de hogeschool. Door dit project worden de diverse contacten tussen de NHL en de mkb-partijen werkzaam op dit gebied verstevigd en bestendigd. Het project zal door kennisontwikkeling, kenniscirculatie, kennisbundeling en kennisdisseminatie rond het thema ongevallen op het water waarbij chemicaliën vrij (kunnen) komen resulteren in een regionaal en nationaal leidende kennispositie van NHL Hogeschool.

Consortiumleden

 • Accidental Spill Control Consultancy
 • Environmental and Safety Consultancy (ENSACO)
 • Hebo Maritiemservice BV
 • JR Shipping BV
 • KOSEQ
 • Life Sciences (Research & Development)
 • Maritiem Instituut Willem Barentsz
 • Maritime Campus Netherlands - Den Helder
 • MCR Shipping BV
 • Oil Control Systems
 • SeaDarq
 • Smit Salvage
 • Spill Response Group Holland
 • Svitzer Salvage BV
 • Tristar Industries Nederland BV

Netwerk- en projectleden