Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Circulaire rundermest

Thema's:
Landbouw, Natuur en Milieu, Duurzaamheid en Energie, Proces- en Voedselindustrie
Doorlooptijd:
van 16 maart 2016 tot 15 maart 2019
Circulaire rundermest

Aanleiding
Het oplossen van het Nederlandse mestoverschot is cruciaal voor de overleving van de veehouderijsector in Nederland. De huidige mestverwerkingscapaciteit en -kwaliteit is onvoldoende. Bovendien is er gebrek aan coördinatie van initiatieven, duurzame visie en aanpak voor het oplossen van de mestproblematiek. Er is dringend behoefte aan een meer structurele en integrale aanpak van de problematiek. Ook de (toekomstige) fosfaatschaarste biedt een kans voor de Nederlandse landbouw. Anders dan in het verleden moet de veehouderij niet uitgaan van de afvalbenadering, maar moet het circulaire gedachtegoed centraal staan.

Doelstelling
Dit RAAK-project wil een antwoord vinden op de vraag: Welke combinaties van bioraffinagetechnieken zijn duurzaam en effectief voor het synthetiseren van marktconforme fosfor/fosfaatconcentraten en organischestofproducten uit rundermest?
Op basis van ervaringen uit de praktijk en opgedane kennis bij de betrokken lectoraten en de projectpartners ontwerpen de onderzoekers een conceptueel raffinageproces. Zowel de deelnemend mkb-bedrijven als de aangesloten hogescholen toetsen vervolgens in deelstappen experimenteel dit proces. Het optimale design wordt ten slotte in de praktijk getoetst door samenwerking van de aangesloten mkb-projectpartners. Economische en ecologische analyses ter vergelijking van de gemaakte keuzes met bestaande systemen complementeren het project.

Beoogde resultaten
De projectleden streven ernaar minimaal twee eindproducten te produceren:
1. een anorganische fosfaat rijke fractie;
2. een organische fosfaatarme fractie.
Deze fracties voldoen aan alle kwaliteitseisen om in de markt toegepast te worden als fosfor/fosfaatmeststof en bodemverbeteraar.

De projectgroep verspreidt voor de sector relevante uitkomsten over marktconforme producten en best presterende scheidingstechnieken via onder andere (vak)publicaties en een symposia.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Blue Agro Innovation
  • DLV Plant B.V.
  • Fa L.F.S. Konijn
  • G.d.H. Bouw BV
  • Melkveebedrijf Het Deutzen Hofje
  • Nettenergy B.V.