Collectief Online

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
30 november 2017
Thema's
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening
Regeling
RAAK-mkb

Collectief Online
De betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor mkb-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden

Aanleiding
De economische crisis, een overschot aan winkels, verouderde businessmodellen en de alsmaar stijgende verkopen via internet zorgen ervoor dat veel winkelgebieden in Nederland te maken hebben met teruglopende bezoekersaantallen en dalende omzetten. Mkb-ondernemers zoeken de oplossing onder meer in zogenoemde ondernemerscollectieven. Zij willen graag weten hoe op internettechnologie gebaseerde marketing- en verkoopacties door ondernemerscollectieven kunnen bijdragen aan meer omzet voor henzelf én aan het vergroten van de consumententrekkracht en verblijfswaarde van hun winkelgebied.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen van kennis over succes- en faalfactoren van mkb-collectieven. Kennis waarmee zij hun businessmodel kunnen versterken en interventies kunnen ontwikkelen die tot omzetverhoging leiden. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar de werkwijze én activiteiten van de huidige collectieven in verschillende binnenstedelijke winkelgebieden. De verworven kennis wordt vervolgens gebruikt om nieuwe marketing- en verkoopinterventies te ontwikkelen en te implementeren.

Het project begint met een surveyonderzoek naar de consumer insights: wat zijn de motieven van de consument? Kwantitatief onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de businessmodellen van de collectieven eruitzien. Voor het bepalen van de succes- en faalfactoren zet het projectteam een aantal casestudies op. Tot slot implementeert het team een aantal succesvolle interventies uit de casestudies om te zien of ze het gewenste effect opleveren.

Beoogde resultaten
Dit project levert state-of-the-art kennis op over consumer insights, de werking van businessmodellen van collectieven en de effectiviteit van hun interventies. Het belangrijkste eindproduct is een handboek voor ondernemerscollectieven met een concreet plan van aanpak voorzien van praktische tips en adviezen over hoe collectieven de verschillende onderdelen van hun businessmodel kunnen optimaliseren.

De kennis die voortvloeit uit het project, wordt verspreid via onder andere:
• een internationale wetenschappelijke conferentie over de toekomst van binnenstedelijke winkelgebieden;
• vak- en wetenschappelijke publicaties;
• een projectspecifieke website.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Jesse Weltevreden
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dymph van Outersterp
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020-5953328

Consortiumleden