Communicare: zorg voor communicatie in de trialoog patiënt, naasten en professional

Status
Lopend
Startdatum
1 februari 2018
Einddatum
31 januari 2020
Thema's
VH 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit, VH 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
Regeling
RAAK-publiek

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil
of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van wat iemand anders zegt. Dit heeft een
grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en zijn naasten. Het onvermogen te spreken
leidt tot arbeidsongeschiktheid, vereenzaming en depressie. Het levert ook ingewikkelde situaties op
in de communicatie met zorgprofessionals. Personen met een afasie (PMA) hebben door miscommunicatie
een verhoogde kans op het ontvangen van ongepaste of inadequate zorg; dit leidt zelfs tot een
verhoogde kans op overlijden. Zorgprofessionals geven aan dat zij onzeker zijn over de communicatie
met de PMA, en dat zij zich onvoldoende vaardigheden hebben om vertrouwelijk en effectieve
communicatie mogelijk te maken.
Betrokkenheid van de patiënt staat centraal in huidige visies omtrent gezondheidszorg (Kaljouw &
van Vliet, 2015) en Evidence-based Medicine, maar er wordt nauwelijks aandacht besteed aan hoe
deze communicatie vormgegeven kan worden, zeker wanneer de patiënt een communicatiestoornis
heeft. Internationaal onderzoek laat zien dat communicatie tussen zorgprofessional, PMA en naasten
kan worden verbeterd, wanneer gesprekspartners van PMA getraind zijn. In Nederland wordt deze
communicatietraining nog niet toegepast. De eerste pilotstudie lijkt veelbelovend, en heeft geleid tot
dit projectvoorstel waarin de interventie ‘CommuniCare’ ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd in
een groot aantal CVA zorginstellingen.
De doelstelling van het consortium is om communicatie tussen PMA, zorgprofessional en naasten te
verbeteren. Na afronding van dit project, is de geprotocolleerde en op effectiviteit getoetste interventie
CommuniCare klaar om landelijk uitgerold te worden, op basis van een implementatieplan met
aanbevelingen voor adaptieve strategieën voor succesvolle implementatie in de CVA-zorg.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Lizet van Ewijk
Contactpersoon

Consortiumleden