Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Composieten in de glasarchitectuur

Thema's:
Polymeren, Chemie en kunststoffen, Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie, Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening
Doorlooptijd:
van 5 februari 2007 tot 4 augustus 2008
Architecten- en ontwerpbureaus en composietbedrijven willen weten welke kennis en ervaring er noodzakelijk is in elke schakel in van de ontwerp- en bouwketen, om te komen tot toepassing van composieten in de architectuur. De ontwerp- en bouwketen loopt van ontwerp, onderzoek & advies, enigineering, naar bouw en certificatie. Door vernieuwing en uitbreiding van de composiet-technologie netwerken wordt de innovatie- en slagkracht van de mkb-bedrijven vergroot. Dit geldt in dit project specifiek voor de mkb-bedrijven in Zuid-Holland, de positie van Delft als ‘Center of Technology’en van de provincie Zuid-Holland als ‘Composite Valley. De focus van het programma richt zich op glas/composiet gevelconstructies.

Binnen het project is de kennisdisseminatiecommissie actief die door middel van activiteiten, zoals workshops, een denktank en een ondernemerscafé, deelnemende als andere bedrijven ondersteunen in hun ontwikkeling. Er zullen in totaal 30 bedrijven deelnemen aan het project ‘Composieten in de glasarchitectuur’. Aan nog eens 30 bedrijven wordt de opgedane kennis en ervaring verspreid door bijvoorbeeld kennismarkten (van onder andere de KennisAlliantie Zuid-Holland), een internationaal symposium, etc.